۷.۲۲.۱۳۸۹

شانزده جمله کوتاه از بزرگان

تقدیم با عشق

از افکار غير متجانس و متضاد نمي توان نتيجه گرفت. «شيخ محمد خياباني»
هيچ کار بزرگ بدون فکر انجام نمي گيرد. «شيخ محمد خياباني»
يک نادان در يک لحظه ممکن نيست دانا بشود. «شيخ محمد خياباني»
اختيار مصاحبت اشرار نکنيد، چون همين که اهانت تو را نکنند بر تو منت نهند. «افلاطون»ثمره ي شراب خوارگي دو چيز لست، يا بيماري يا ديوانگي. «قابوس بن وشمگير»
بشر ضربتي را شديدتر از ضربت مسکرات نخورده. «محمد علي صفوت»
الکل غذا نيست سمي است براي جسم و روح. «برتلو»
بهر کار با کاردان راز گوي/ در چاره از رأي او باز جوي «فردوسي»
با دشمن نيز بايد مشورت کرد تا پايه ي دشمني او معلوم گردد. «سقراط»
اگر مرگ را بر خود آسان کني/ خود مرگ را هم هراسان کني «فردوسي»
همان لحظه اي که اميد به زندگي قطع شود، مرگ فرا رسيده است. «ناپلئون»
نزديکترين چيزها مرگ و دورترين چيزها آرزوست. «سقراط»
مرگ مهم نيست، خوشبخت نبودن مهمترين چيزهاست. «هوگو»
مرگ کليد زريني است که دروازه ي ابديت را مي گشايد. «ميلتون»
مرگ هرگز دشوارتر از تولد نيست. «آناتول فرانس»
حيات بشر چون شبنم است که از روي برگ گلي مي لغزد و ميافتد. «بودا»

هیچ نظری موجود نیست: