۸.۰۶.۱۳۸۹

عشق یعنی

.. عشق یعنی
درک یکدیگر
شنیدن حرف یکدیگر
پشتیبانی از یکدیگر
و شاد بودن در کنار یکدیگر است


... عشق یعنی
دوری جستن از آزردن دیگری
دوری جستن از شکل دلخواه خود دادن به او
دوری جستن از تسلط بر او
و دوری جستن از فریب دادن اوست
__________________

هیچ نظری موجود نیست: