۹.۰۲.۱۳۸۹

هلو
منوچهر مطیعی تهرانی
دیدن هلو در خواب، به‌خصوص اگر صورتی و رسیده باشد بسیار خوب و خوش‌یمن است. بقیه تعبیر، مانند تعبیر آلو است.

هیچ نظری موجود نیست: