۹.۰۵.۱۳۸۹

فضول‌های کامپیوتریآیا ثبت‌کننده‌های کلیدزنی (keylogger) را اگر ببینید خواهید شناخت؟
بزرگراه اطلاعاتی قدیمی خوب در اصل یک خیابان دو طرفه است: ما به آن وصل می‌شویم و آن‌هم به ما وصل می‌شود. بنابراین، خطرات پنهان فراوانی، یعنی نرم‌افزارهای موذی و زیان‌آور، وجود دارد که باید مراقب آنها باشید. یکی از موذی‌ترین آنها برنامهٔ ثبت‌کنندهٔ کلیدزنی است.
قصد و غرض هر چه که باشد، ثبت‌کنندهٔ کلیدزنی را می‌توان به‌عنوان کسی یا چیزی تعریف کرد که کلیدزنی‌های یک کاربر را می‌رباید. گاهی ثبت‌کنندهٔ کلیدزنی یک برنامه (اغلب تحت گروه برنامه‌های جاسوسی) است که به همهٔ کلیدزنی‌های یک کاربر ”گوش می‌دهد“ و آنها را ثبت می‌کند، بدون اطلاع صریح آن کاربر، و سپس اطلاعات کلیدزنی‌های ذخیره‌شده را به شخص یا برنامه‌ای ارسال می‌کند که ثبت‌کنندهٔ کلیدزنی را از طریق اینترنت نصب کرده است.
ربودن اطلاعات کلیدزنی ممکن است به‌لحاظ قانونی در مواردی محدود برای دولت‌ها مشروع باشد اما دزدها و هکرها برای سوءاستفاده و اقدامات شریرانهٔ خود دست به این‌کار می‌زنند. سوءشهرت ثبت کلیدزنی به چند دلیل است. دایره‌های جاسوسی از آن برای گذشتن از حفاظ‌های امنیتی و دست‌یافتن به کلمه‌های عبور و کلیدهای رمزنگاری (encryption) بهره می‌گیرند.

هیچ نظری موجود نیست: