۹.۰۵.۱۳۸۹

Spam چیست؟ ೧
به نامه های الكترونیكی ناخواسته و اغواكننده، Spam گفته می شود. بین Spam و ویروس های كامپیوتری ارتباط مستقیمی وجود نداشته و حتی پیام های معتبر و از منابع موثق می توانند در زمره این نوع از نامه های الكترونیكی قرارگیرند. نامه های الكترونیكی ناخواسته معمولاً به صورت عمده (Bulk)، ارسال می گردند. به منظور آشنایی بیشتر با ابعاد متفاوت نامه های الكترونیكی ناخواسته، به برخی از اطلاعات استخراج شده در این خصوص اشاره می شود به عنوان نمونه: نیمی از ترافیك مربوط به نامه های الكترونیكی مربوط به Spam است (پیام های تجاری، آگهی ها و سایر موارد مشابه). بر اساس بررسی انجام شده توسط موسسه تحقیقاتی Forrester، فروشندگان كالا و خدمات طی یك سال بیش از دویست میلیارد نامه الكترونیكی ناخواسته را ارسال می كنند. بر اساس بررسی انجام شده توسط یكی از بزرگترین شركت های فیلترینگ نامه های الكترونیكی ناخواسته، Spam بیش از چهل درصد از ترافیك نامه های الكترونیكی در اینترنت را شامل می شود.
سه شركت عمده ارائه دهنده خدمات پست الكترونیكی در جهان (AOL، مایكروسافت، یاهو)، بیش از دویست میلیون آدرس Email را در خود نگهداری نموده اند. مراكز فوق، اهداف جذابی برای ارسال كنندگان نامه های الكترونیكی ناخواسته (Spammers)، هستند. بر اساس اعلام شركت AOL در ماه مارس سال ۲۰۰۳، بیش از یك میلیارد نامه الكترونیكی ناخواسته صرفاً طی یك روز با استفاده از نرم افزارهای فیلترینگ، حذف شده اند. شركت AOL اعلام نموده است كه به طور متوسط در هر روز به ازای هر آدرس نامه الكترونیكی (Account)، بیست و هشت نامه الكترونیكی را بلاك می نماید. به هر حال هریك از ما ممكن است طی روز چندین نامه الكترونیكی ناخواسته را دریافت نماییم. (برخی كاربران تعدادی بیشتر و برخی دیگر، تعداد كمتری). در صورتی كه دارای یك آدرس پست الكترونیكی باشید، همواره امكان دریافت نامه های الكترونیكی ناخواسته، وجود خواهد داشت. فرض كنید، پس از بررسی صندوق پستی خود با چنین پیامی برخورد كنید فرض كنید كه ما به شما بگوییم كه می توانید هشتاد و دو درصد از وزن خود را صرفاً در چندین ماه، كاهش دهید، آیا این موضوع برای شما جالب است؟
ما نیز امیدواریم كه چنین اتفاقی بیفتد. برای آگاهی از اطلاعات بیشتر از سایت ما دیدن كنید. پیام فوق قطعاً یك Spam است. این نوع از نامه های الكترونیكی بدون شك رنج آور و در صورتی كه تعداد آنان زیاد باشد، مشكلات و مسائل خاص خود را به دنبال خواهند داشت. در صورتی كه شما دارای یك آدرس پست الكترونیكی عمومی هستید، ممكن است صدها پیام ناخواسته را با ظاهری كاملاً معقول و منطقی دریافت كنید. حتی با استفاده از فیلترهای مناسبی كه ممكن است استفاده شود، امكان دریافت اینچنین نامه های الكترونیكی ناخواسته ای وجود خواهد داشت. در برخی موارد ممكن است برنامه های فیلتر باعث حذف نامه های الكترونیكی گردند كه تمایل به دریافت آنان را داشته باشیم ! شاید تاكنون این سئوال برای شما مطرح شده باشد كه منبع ارسال این همه نامه الكترونیكی ناخواسته كجا بوده و فرستندگان این نوع از نامه های الكترونیكی چه اهدافی را دنبال می كنند؟ آیا روشی برای مقابله و توقف آنان وجود دارد؟
و به طور كلی منبع نامه های الكترونیكی ناخواسته چیست. Spamاز جمله مسائل و مشكلاتی است كه دامنه آن گریبانگیر تمامی افرادی كه دارای آدرس پست الكترونیكی هستند، می گردد. بر اساس تحقیقات انجام شده در رابطه با ابعاد متفاوت این نوع از نامه های الكترونیكی كه در Business Week magazine، منتشر شده است، به موارد جالب زیر برخورد می كنیم: ابعاد مخرب نامه های الكترونیكی ناخواسته ،صرفاً طی یك روز در سال ۲۰۰۳، یكی از عظیم ترین ارائه دهندگان خدمات اینترنتی (AOL)، بیش از دو میلیارد پیام ناخواسته را بلاك نموده است. شركت مایكروسافت كه دومین ارائه دهنده سرویس اینترنت MSN و سرویس hotmail می باشد، اظهار داشته است كه به طور متوسط روزانه حدود ۴/۲ میلیارد پیام ناخواسته را بلاك می نماید. براساس بررسی انجام شده در موسسه تحقیقاتی Radicati Group در ارتباط با نامه های الكترونیكی ناخواسته، بیش از چهل وپنج درصد از ۹/۱۰ تریلیون پیام ارسال شده در سال ۲۰۰۳، Spam بوده اند.
یكی از مسائل مرتبط با Spam و این كه چرا حجم آنان تا به این اندازه زیاد است به سهولت در ایجاد آنان، برمی گردد. شما نیز می توانید به سادگی به یك ارسال كننده نامه های الكترونیكی ناخواسته تبدیل شوید. در حال حاضر، صدها شركت وجود دارد كه لوح های فشرده شامل میلیون ها آدرس معتبر پست الكترونیكی را می فروشند. با استفاده از نرم افزاری نظیر Word، می توان به سادگی آدرس های فوق را به خطوطی مشتمل بر یكصد آدرس در هر خط تبدیل و در ادامه با استفاده از پتانسیل همیشه جذاب Cut و Paste آنان را در فیلد TO هر برنامه معمولی نامه الكترونیكی، قراردارد. پس از فشردن دكمه Send، در كمتر از چندین ثانیه، صدها نامه الكترونیكی ارسال خواهد شد. سادگی در ایجاد و توزیع این نوع از نامه های الكترونیكی، از مهمترین مسائل و مشكلات مرتبط با Spam، است.آدرس ها ی پست الكترونیكی، چگونه جمع آوری می شوند؟ شاید این سئوال در ذهن شما مطرح شده باشد كه یك شركت چگونه میلیون ها آدرس پست الكترونیكی معتبر را جمع آوری می كند تا پس از استقرار آنان بر روی CD، امكان فروش آنان را فراهم كند؟ در این رابطه منابع متعددی وجود دارد:
• اولین منبع جمع آوری آدرس های پست الكترونیكی، گروه های خبری (news groups) و اتاق های چت، هستند.
• دومین منبع برای جمع آوری آدرس های پست الكترونیكی، وب می كند. در حال حاضر ده ها میلیون سایت بر روی اینترنت وجود دارد و ارسال كنندگان نامه های الكترونیكی ناخواسته می توانند با ایجاد «مراكز جست وجو»، عملیات جست وجو به منظور یافتن علامت «@» را كه نشان دهنده یك آدرس الكترونیكی می باشد را پیمایش می كنند. این نوع از برنامه ها را Spambots می نامند.
• سومین منبع تامین كننده آدرس های پست الكترونیكی، سایت هایی هستند كه صرفاً با هدف جذب آدرس های پست الكترونیكی، ایجاد می گردند.
• یكی دیگر از روش های جمع آوری آدرس های پست الكترونیكی كه در گذشته بیشتر استفاده می گیرد، فروش آدرس پست الكترونیكی اعضا توسط سایت های بزرگ است. برخی دیگر از سایت ها، مخاطبان خود را با این سئوال مواجه می نمودند كه آیا تمایل به دریافت خبرنامه پست الكترونیكی دارید؟ در صورت پاسخ مثبت به سئوال فوق، آدرس شما دریافت و در ادامه به یك ارسال كننده نامه الكترونیكی فروخته می شد.
• بزرگترین و متداول ترین منبع تامین كننده آدرس های نامه های الكترونیكی، جست وجو بر حسب كلید واژه «دیكشنری»، مربوط به سرویس دهنده پست الكترونیكی شركت های عظیم خدمات اینترنتی و پست الكترونیكی نظیر MSN,AOL و یا Hotmail، است. یك حمله مبتنی بر دیكشنری، در ابتدا ارتباطی را با یك سرویس دهنده پست الكترونیكی به عنوان هدف، برقرار نموده و در ادامه و با سرعت به صورت تصادفی اقدام به ارسال میلیون ها آدرس پست الكترونیكی، می نماید. تعداد زیادی از این آدرس ها دارای تفاوت های اندكی با یكدیگر هستند. نرم افزار مورد نظر در ادامه بررسی لازم در خصوص Live بودن آدرس های فوق را انجام و در ادامه آنان را به لیست آدرس ارسال كننده نامه الكترونیكی، اضافه می نماید. در نهایت لیست آماده شده به تعداد زیادی از ارسال كنندگان نامه های الكترونیكی ناخواسته، فروخته می شود.

هیچ نظری موجود نیست: