۸.۳۰.۱۳۸۹

کوکو
منوچهر مطیعی تهرانی
کوکو تعبیر دیگر ماکولات را دارد و خوب است و به نعمت و روزی تعبیر می‌شود. کوکو را از تخم‌مرغ و سبزی یا سیب‌زمینی تهیه می‌کنند که همه اینها خوب هستند و تعبیر نیکو دارند.

هیچ نظری موجود نیست: