۸.۳۰.۱۳۸۹

لاجوردی
منوچهر مطیعی تهرانی
رنگ لاجوردی رنگ آبی کبود است و این رنگ به‌طور‌کلی در رویاها رنگ خوبی نیست و به ماتم و عزا تعبیر می‌شود. رنگ‌ها هر یک تعبیر خاصی دارند. حتی رنگ سیاه که در زندگی روزمره نشان عزاداری است در خواب فر و شکوه و بزرگی است ولی گبودی خوب نیست و دیدن لاجورد که رنگ آبی کبود است میمنت ندارد. این رنگ در هر شرایط و موقعیتی دیده شود مطلوب نیست.

هیچ نظری موجود نیست: