۸.۳۰.۱۳۸۹

لاستیک
منوچهر مطیعی تهرانی
لاستیک غیر از (تایر) اتومبیل است. البته تایر را هم از لاستیک درست می‌کنند اما لاستیک در اینجا به معنی جنس لاستیک است که ماده‌ای است نرم و پر‌مصرف. لاستیک در خواب‌های ما نشان‌دهنده نرمش و ملایمت و قابلیت انعطاف شدید است.

هیچ نظری موجود نیست: