۸.۱۷.۱۳۸۹

دعوت
منوچهر مطیعی تهرانی
دعوت قهر و اوقات تلخی است. اگر دیدید شما را برای عروسی دعوت کردند کاری بزرگ می‌کنید که دوست ندارید یا ماموریتی به شما می‌دهند که نمی‌خواهید و مورد علاقه و پسندتان نیست و در نتیجه غمی برای شما به وجود می‌آورد. دعوت‌های دیگر نیز تقریباً همین زمینه را دارند با توجه به این که اصولاً دعوت قهر و خشونت لفظی و اوقات تلخی است.

هیچ نظری موجود نیست: