۸.۱۶.۱۳۸۹

چلو
منوچهر مطیعی تهرانی
در حرف (ب) کلمه برنج و در حرف (پ) کلمه پلو در این باره به قدر کفایت گفته‌اند که برنج پخته که ما در فارسی و زبان محاوره نام‌های مختلف به آن داده‌ایم چه تعابیری دارد اما فرقی هست بین چلو و پلو که خود شما البته این فرق را می‌دانید. پلو برنچ پخته است مخلوط با چیزهای دیگر مانند گوشت، عدس، باقلا، لوبیا و غیره لاجرم سفید نیست اما چلو همان برنج پخته است که چیزی با آن مخلوط نمی‌کنند و همراه گوشت یا ماهی، یا کباب و غیره می‌خورند پس حتماً باید سفید باشد. تفاوت در همین است و اگر چلو تعبیری متفاوت بیابد از این ناشی می‌شود که رنگ چلو سفید است. دیدن چلو در خواب خوب است و نعمت و خیر و برکت تعبیر می‌شود و هرچه سفید تر و کم ته‌دیگ تر باشد بهتر است. در مورد ته دیگ نیز در حرف (ت) نوشته‌اند. وجود ته‌دیگ سیاه و کلفت در خواب اثر چلوی سفید را خنثی یا ضعیف می‌کند. اگر در خواب چلو را سفید و بدون ته دیگ ببینید خوب است که تعبیر آن را گفتم اما اگر سفید نباشد یعنی در بشقاب یا دیگ آن را خاکستری و سیاه یا کثیف و آلوده ببینید خوب نیست چرا که گویای غم و رنج است و نعمتی را خبر می‌دهد که اندوه و کدورت خاطر نیز همراه دارد.

هیچ نظری موجود نیست: