۸.۱۸.۱۳۸۹

رازیانه

منوچهر مطیعی تهرانی
رازیانه گیاهی است داروئی که در قدیم مصرف درمانی گسترده‌ای داشت ولی امروز کمتر کسی حتی به شکل آن را می‌شناسد. این گیاه به ندرت ممکن است در خواب دیده شود ولی اگر دیدید خوب نیست چون بر خلاف اثری که در طب گیاهی دارد در خواب داشتن و خوردنش غم می‌آورد و میزان غم و اندوه به مقدار رازیانه‌ای که در خواب خویش می‌بینید بستگی دارد. یک شاخه رازیانه غم اندک است و یک دسته رازیانه غم بسیار.

هیچ نظری موجود نیست: