۸.۱۸.۱۳۸۹

رولت
منوچهر مطیعی تهرانی
رولت اگر شیرینی باشد خوب است به خصوص اگر بخورید و کامتان شیرین شود. رولت خیاطی در خواب چندان خوب نیست و خبر از کاری دشوار می‌دهد که شما را خسته می‌کند و امکان سهو و اشتباه در آن زیاد است. رولت قمار هم بسیار بد و مشمئز‌کننده است.

هیچ نظری موجود نیست: