۹.۳۰.۱۳۸۹

سایت صندوق مهر امام رضا

مهر امام رضا
صندوق مهر رضا ارائه دهنده انواع وام های ازدواج، وام اشتغال و وام مسکن می باشد.
کارمزد وام مهر امام رضا ۴ درصد می باشد و بازپرداخت آن ۵ ساله است.
آدرس اصلی این سایت www.mehrereza.ir می باشد که به دلیل ترافیک بسیار زیاد مخصوصا زمان های ثبت نام برای وام، از چندین سرور استفاده می کند.
البته معمولا زمان های ثبت نام محدود به ساعت های خاصی مانند ۱۴ الی ۲۱ می شود که در زمان های دیگر نمی توان وارد صفحه ثبت نام شد.
صندوق  مهر رضا
برای ارتباط پیامکی با صندوق مهر امام رضا از شماره ۱۰۰۰۰۰۸۸ استفاده نمایید.
برای ارسال آدرس سایت عدد ۱، برای دریافت شرایط عمومی تسهیلات عدد ۲، برای دریافت شرایط اختصاصی تسهیلات عدد ۳ را ارسال نمایید.

هیچ نظری موجود نیست: