۱۰.۰۵.۱۳۸۹

جایگاه موتور های جست وجو


جایگاه موتور های جست وجو

موتور های جست وجو (search engines) اکنون در فعالیت های اینترنتی، نقش غیرقابل انکاری پیدا کرده اند. بسیاری از تحقیقات نشان داده اند که موتور های جست وجو ابزاری مهم و محبوب برای یافتن اطلاعات مورد نیاز کاربران است. در آگوست ،۲۰۰۴ مطالعه ای توسط موسسه Pew و ComScore در زمینه جایگاه موتور های جست وجو انجام شده است که خلاصه ای از نتایج آن را در این نوشته می خوانید. این تحقیق، با استفاده از پرسش تلفنی از ۱۳۹۹ کاربر اینترنتی در سراسر آمریکا انجام گرفته است.
مطالعه مورد اشاره نشان داده است که استفاده از موتور های جست وجو یکی از محبوب ترین فعالیت های اینترنتی است. اکثر اوقات، استفاده از موتور های جست وجو، پس از پست الکترونیک در جایگاه دوم قرار دارد. البته گاهی که اتفاق مهمی رخ می د هد (مثل جنگ در عراق) دریافت اخبار از طریق اینترنت بر استفاده از موتور های جست وجو پیشی می گیرد. از نظر آماری ۸۴ درصد کاربران اینترنتی بیان داشته اند که از موتور های جست وجو استفاده می کنند. حجم جست وجو نیز قابل توجه است. هر کاربر اینترنتی به طور میانگین ۳۳ جست وجو انجام می دهد. به این ترتیب، فقط در آمریکا، با استفاده از ۲۵ موتور جست وجوی متداول، ۹/۳ میلیارد جست وجو در ماه انجام می شود. همچنین در حالی که ۶۴ میلیون نفر از شهروندان آمریکا هر روز به اینترنت متصل می شوند، بیش از ۳۸ میلیون نفر از آنان از موتور های جست وجو استفاده می کنند.
در مورد میزان سودمندی موتور های جست وجو نیز بیشتر کاربران، اعتماد و رضایت خود را هنگام کار با موتور های جست وجو نشان داده اند. ۸۷ درصد کاربران ابراز کرده اند که بیشتر اوقات به آنچه جست وجو کرده اند، دست یافته اند. از این گروه ۲۰ درصد همیشه از نتایج جست وجو رضایت داشته اند.
همچنین بسیاری از کاربران مهارت خود را در استفاده از موتور های جست وجو افزایش داده اند. ۹۲ درصد جست وجو گران اعلام کرده اند که به مهارت خود در یافتن نتایج اطمینان دارند. بیش از نیمی از آنان گفته اند که کاملاً مطمئن هستند و می توانند آنچه را در نظر دارند با استفاده از جست وجو ی اینترنتی پیدا کنند.
در دسترس بودن موتور های جست وجوی مطمئن و ساده، نحوه دستیابی کاربران به اطلاعات را تغییر داده است. بسیاری از کاربران به میزان زیادی، برای دستیابی به اطلاعاتی که برای آنان بسیار حیاتی است وابسته به موتور های جست وجو هستند: ۴۴ درصد جست وجوگران بیان داشته اند اطلاعاتی که از طریق موتور های جست وجو می یابند، برایشان کاملاً ضروری است. اهمیت این آمار آنگاه دوچندان می شود که بدانیم یک سوم جست وجو کنندگان از طریق اینترنت بیان کرده اند که بدون موتور های جست وجو نمی توانند به فعالیت های خود ادامه دهند. اهمیت موتور های جست وجو برای نیمی از کاربران کمتر است. آنان ابراز داشته اند به موتور های جست وجو علاقه دارند ولی در صورت لزوم می توانند اطلاعات مورد نظر خود را از روش های دیگر به دست آورند. در میان موتور های جست وجوی متداول میزان رضایت از گوگل (Google) بسیار زیاد است. در این مطالعه، ۴۷ درصد پرسش شوندگان اعلام کرده اند گوگل انتخاب اول آنان برای جست وجو است.
یاهو (Yahoo) با ۲۶ درصد در مقام دوم قرار دارد. پس از این دو، MSN، AOL، Askjeeves و Netscapc با ۷ ، ۵ ، ۲ و ۱ درصد قرار گرفته اند. به این ترتیب نتایج این مطالعه برای گوگل و یاهو بسیار خوشحال کننده است. میزان اعتماد کاربران به موتور های جست وجو نیز جالب است. ۴۴ درصد کاربران گفته اند تنها از یک موتور جست وجو برای یافتن نتایج مورد نظرشان استفاده می کنند. ۴۸ درصد نیز ۲ یا ۳ موتور جست وجو را تجربه می کنند.
به عنوان بخشی از این مطالعه، موسسه ComScore برای سنجش میزان رضایت کاربران از آنان سئوال کرد کدام ویژگی موتور های جست وجو برای آنان بیشتر مهم بوده است و موتور جست وجوی مورد استفاده آنان از این نظر در چه جایگاهی قرار دارد.
نتیجه این بخش از مطالعه آن است که گرچه میزان رضایت کاربران از موتور های جست وجو به طور کلی بسیار زیاد است، ولی فاصله نسبتاً زیادی میان توقع آنان از نظر ویژگی های مورد نظرشان با آنچه از موتورهای جست وجو کسب کرده اند وجود دارد. برای مثال، ۹۱ درصد از پرسش شوندگان، عبارت «نتایجی برمی گرداند که با نیازهای شما تطبیق دارد» را به عنوان مهمترین ویژگی مد نظر اعلام کرده اند، در حالی که تنها ۶۶ درصد آنان گفته اند که موتور جست وجوی مورد علاقه شان توقع آنان را از این نظر برآورده می سازد.
همچنین ۸۵ درصد کاربران محفوظ نگه داشتن اطلاعات مورد جست وجو را مهم دانسته اند، اما تنها ۵۵ درصد اعلام کرده اند که موتور جست وجوی مورد علاقه شان این موضوع را رعایت می کند. از دیگر پارامترهای مهم مورد نظر کاربران می توان به این موارد اشاره کرد: ۹۰ درصد کاربران، راحتی استفاده را عامل مهم ی می دانند. از نظر ۸۹ درصد آنان، سرعت بازگرداندن اطلاعات بسیار مهم است.
جالب است که پیشنهاد کلمه جست وجوی جدید هنگامی که کلمه خوبی از سوی کاربر جست وجو نشده است از ویژگی های مورد علاقه ۷۰ درصد کاربران بوده است.

هیچ نظری موجود نیست: