۱۰.۰۸.۱۳۸۹

دانلود تمام شعر های صوتی استاد شهریار با حجم کم

دانلود تمام شعر های صوتی استاد شهریار با حجم کم
سید محمدحسین بهجت تبریزی (۱۲۸۵-۱۳۶۷) متخلص به شهریار (پیش از آن بهجت) شاعر ایرانی اهل آذربایجان بود که به زبانهای فارسی و ترکی آذربایجانی شعر سرودهاست. وی در تبریز بهدنیا آمد و بنا به وصیتش در مقبرةالشعرای همین شهر به خاک سپرده شد. در ایران روز درگذشت این شاعر معاصر را «روز شعر و ادب فارسی» نامگذاری کردهاند.

مهمترین اثر شهریار منظومهٔ حیدربابایه سلام (سلام به حیدربابا) است که از شاهکارهای ادبیات ترکی آذربایجانی بهشمار میرود و شاعر در آن از اصالت و زیباییهای روستا یاد کردهاست.

شهریار در سرودن انواع گونههای شعر فارسی -مانند قصیده، مثنوی، غزل، قطعه، رباعی و شعر نیمایی- نیز تبحر داشتهاست. از جملهٔ غزلهای معروف او میتوان به علی ای همای رحمت و «آمدی جانم به قربانت» اشاره کرد. شهریار نسبت به علی بن ابیطالب ارادتی ویژه داشت و همچنین شیفتگی بسیاری نسبت به حافظ داشتهاست.


برای دانلود هر قطعه ادبی شعر استاد شهریار بر روی فلش های بالای اشعار کلیک بفرمائید1 دلدارم آمدست که دیدار تازه کن2 وای چه خسته می کند، تنگی این قفس مرا3 جوانی حسرتا، با من وداع جاودانی کرد4 ستایش مر خدا را شاید و شکر و سپاس او را5 گشودی چشم در چشم من و رفتی به خواب اصغر6 روی در کعبه این کاخ کبود آمده ایم7 دلم جواب بلی می دهد صلای تو را8 ناله زد بوم از خراسانم که گلشن نیز رفت9 ای خدا هر خبری می شنویم، جانگدازست و عذابیست علیم10 فـَرخا چونی و چون می چرخدت ایام عمر11 نگاهی کرده در آفاق و ماهی کرده ام پیدا12 دوستانم ناخلف انگاشتند13 دلها که آرزوی امام رضا کنند14 هرکه نه در سایه ایمان شود15 ای کعبه دری باز به روی دل ما کن16 کوره ی عشق بیافروز که کانون باشی17 چه جای سر اگر سرور نباشد18 خبر وای به سر وقت من آمد شب دوش19 آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا20 تا هستم ای رفیق ندانی که کیستم21 آن را که خواندی ای دل غافل حبیب من22 قمار عاشقان بُردی ندارد از نَـداران پرس23 تا باد صبا کوی تو اش دسترس افتاد24 ای فلک خون دل از خوان تو، نان ما را بس25 شب است و چشم من و شمع اشک بارانند26 چند بارد غم دنیا به تن تنهایی27 الا ای نوگل رعنا که رَشک شاخ شمشادی28 تا که از طارم میخانه نشان خواهد بود28 تا که از طارم میخانه نشان خواهد بود29 باز پیرانه سرم عشق تو در یاد آمد30 آوخ آن وحشی غزال دل شکار از من رمید31 شب است و چشم به راه ستاره ی سحرم32 یارب آن یوسف گمگشده به من باز رسان33 ابدیت که به هر جلوه تجلا می کرد34 ستون عرش خدا قائم از قیام محمد35 نیما! غم دل گو که غریبانه بگرییم36 هنوز هست به گوشم صدای سبحانی37 گذار آرد مه من گاه گاه از اشتباه اینجا38 ماندم به چمن شب شد و مهتاب برآمد39 در دیاری که در او نیست کسی یار کسی40 بهار آمد و فرخ فرح، فراز آورد41 بنال ای نی که من غم دارم امشب42 مرا هر گه بهار آید، به خاطر یاد یار آرد43 به دوش ِ دل ز غم عشق بارها دارم44 نفسی داشتم و ناله و شیون کردم45 ماه من! چهره برافروز که آمد شب عید46 ریختم با نوجوانی باز طرح زندگانی47 سر بر آرید حریفان که سبویی بزنیم48 مرا ندیده برفتی، ندیده ام بگرفتی49 صحنه آفاق چون تو ماه ندارد50 تا نپنداری که من سر پیچم از پیمان پیر51 سری به سینه خود تا صفا توانی یافت52 دامن مکش به ناز، که هجران کشیده ام53 آسمان خود خبر از عالم درویشان است54 تا جلوه کرد طلعت ساقی به جام ما55 سر خوش آنان که سر خیره به خمخانه زدند56 منم که شعر و تغزل پناهگاه من است57 رقیبت گر هنر هم دزدد از من، من نخواهد شد58 بود آیا که در صلح وصفا بگشایند59 همدمان یارب کجا رفتند و یاران را چه شد60 آنان که سرمه از رد ِ پای شما کنند61 علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را62 گر گوش مال عشق نبودی به ساز من63 آمد بهار و لاله شد از ژاله پر ز می64 کوی میخانه ما آب و هوایی دارد65 رو به هر قبله که کردم، صنما سوی تو بود66 خیز تا خیمه ی عزلت به خرابات بریم67 هر رایت از تو دیدم، بود از بلندی آیت68 از غم جدا مشو که غنا می دهد به دل69 چشم و ابروی تو تا تیر و کمانی دارد70 اسم اعظم باز گردد با سلیمان غم مخور71 نه غمی می رود و نی هوسی می آید72 نه از این ورطه نجاتی که کناری گیرند73 تا بود خون جگر خوان جهان این همه نیست74 باغ ها خلوت و خالی است کجایی بلبل75 به تودیع تو جان می خواهد از تن شد جدا حافظ76 رسیدم در تو و دستت ز دامن برنمی دارم77 ای صبا با تو چه گفتند که خاموش شدی78 محرم آمد و نو کرد درد و داغ حسین79 سالها دخمه ی خود ظلمت زندان کردم80 ماهم که هاله ای به رخ از دود آهش است81 کس نیست در این گوشه فراموش تر از من82 پرتو ذات ازل را دو جهان ذراتند83 کاش پیوسته گل و سبزه و صحرا باشد84 در بهاران سری از خاک برون آوردن85 الا ای هدهد تخت سلیمان86 مستمندم بسته ی زنجیر و زندان، یا علی87 گران سِـیرش مبین قاصد که بی پایان بود راهش88 ره گشودم در دل از بیگانگی با آشنایی89 عجب پایی گریزان دارد این عمر90 ای تو دیوانی که هر بیتش یکی دنیا غزل91 ندانم این جهان یا آن جهان به92 عمر بگذشت به کوچیدن ایامی چند93 بگشا بر رخ می خواره دَری بهتر از این94 ای گل به شکر آنکه در این بوستان گلی95 شب به هم درشکند زلف چلیـپایی را96 اگر خورشید شد خاموش ماه و اختری هم هست97 شیعیان دیگر هوای نینوا دارد حسین98 عجین تن نِـیی کز ماء و تینی99 زندگی خسته کند گر همه یکسان گذرد100 در قفسم حوصله سر می رود101 جهان من همه آیینه و عشق است آیینم102 تا در اقلیم ری آوازه در افکنده ورودم103 سِـر سودای تو در هیچ سری نیست که نیست104 هدهد بیا به شهر صبا می فرستمت105 با تو گر عشق ندادند گناه من نیست106 از من چه طالعی است که با این شتاب عمر107 تسلیم شو که حکم قضا می توان شنید108 عاشقی درد است و درمان نیز هم109 آنجا که به شمشیر جفای تو بمیرم110 چه گزارشی است یارب به تغنی نوایی111 نه عقلی و نه ادراکی و من خود خاک و خاشاکی112 آفتاب تو ام از روزن دل می تابد113 پاشو ای مست که دنیا همه دیوانه ی توست114 از این شیطان که من دیدم ، کسی جان در نخواهد برد115 پیمانه الستم پیموده شور ومستی116 داغ یارانم به جان تازد که یاران را چه شد117 آفرینش کتاب حکمت اوست118 حافظا باز از تو استدعای همت می کنم119 بی تو ای دل نکند لاله به بار آمده باشد120 تویی که جوهر جانی و جان هر دو جهانی121 گفتی تو هم به مجلس اغیار می روی122 ای هدهد از سریر سلیمان ما بگو123 درس عشقی که شد از عهد دبستان از بر124 گل و شمعم به مزار دل خونین آمد125 دوشم چه خواب خوش که شب غم سر آمدی126 خدا که وعده عمر دوباره داد مرا127 زدی حلقه ام بر در آشنایی128 تنیده دور و بر جان من طناب تنم129 گلچين که آمد اي گل من در چمن نباشم130 سلطان قضا صولتي از سلطنت اوست131 برداشت پرده شمعم و پروانه پر گرفت132 سبوکشان که به ظلمات عشق خضر رهند133 چند بيداد کني دادم کن134 اي آفتاب هاله اي از روي ماه تو135 شب چراغ خلوت شب زنده دارانم چو شمع136 هاتفم زير لبي گاه صدا مي گويد137 بجهيم از خود و در جبهه بجوييم خدا را138 اي بر سرير ملک ازل تا ابد خدا139 سعديا! از باب عشقت در گلستان آمديم140 عمر دنيا به سر آمد که صبا مي ميرد141 مهرش افزود که از ماه رخش کاسته بود142 ز من بر گشته روي کار جانا143 از متن جمال تو کجا ديده شود سير144 به صحراهاي وحشي مي چمد آهو وشي تنها145 زندگانيم و زمين زندان ماست146 سزاي همت خود سر نمي نهم به سجود147 ولي که داده خدايش به وصل خويش وسايل148 ارمغان آمد و پيغام وحيدم در داد149 گر دل شکستگان بنوازند ناي عمر150 بار بگذارد ولي هرگز نکاهد بار ِ مادر151 کوره هم خاموش و ما سرکوب و سنداني هنوز152 چه دريايي است ميلاد عظيم نيمه ي شعبان153 رمضان سايه ي مهر از سر ما مي گيرد154 تا جلوه مي کني به چمن، سروي و گلي155 چه بودي ار همه کس درس ِخود، روان بودي156 من دگر سوی چمن هم سر پروازم نیست157 جواني شمع ره کردم که جويم زندگاني را158 سيل است و شبانگاه و جهان غرقه در آب است159 به ميليون سالها پرواز نوري آسمان پرّان160 نشان هاست مرد خدا را وليـِکن161 صحابه بود و سخن از اصول دين و فروع162 ز دانش بود آدمي ناگزير163 دم به دم زنده از آنيم که دم زنده از اوست164 خداي خويشتن بشناس و بس کن165 شمع و پروانه هم از دفتر عشق166 شاه مرغان به سینه ی جنگل167 مژده ای دل که تو را یار خریدار آمد168 آبی که خاک کشور ما در میان گرفت169 از عقل و قالش در گذر170 بهار آمد، بهار آمد، خوش آمد171 سلام ای سرزمین وحی و الهام172 سلام ای شهر شیخ و خواجه شیراز173 مادر، بهشت من همه آغوش گرم توست174 سه تن گاو، زرد و سفید و سیاه175 همه ی نور انبیاء با اوست176 عشق و تعلیم از نخستین اوستاد177 بیداد رُفت لاله ی بر باد رفته را178 کاروان آمد و دلخواه به همراهش نیست179 علی به باغ فدک، بیل زارعان بر دوش180 در قعر هزار ساله غار قرون181 پروانه ای زرین چو شعرای یمانی182 شمعی فروخت چهره که پروانه ی تو بود183 باز امشب ای ستاره تابان نیامدی184 شب ها به کنج خلوتم آواز می دهند185 خزان است و هنگامه ی برگ ریز186 عشق باز آي که جاني به تنم باز آيد

پیش فرض دانلود اشعار صوتی استاد شهریار


در بستر بیماریزندگینامه از زبان شاعردلی که با تو شبی مونس و مؤانس شد ..یار پیش پای خود بیند مرا ...شراب ژاله به جام است باغ و بستان را ...یا علی باز از خدا دستی به همراه بسیج ...آبی که خاک کشور ما را در میان گرفت ...بير گون آغيز قالي بوش ...دونن گجه جینلر هجوم چکدیلر ...قوی بو انقلاب سئل کیمی آخسن ...خان ننه هایاندا قالدین ...حيدربابا ، ايلديريملار شاخاندا ...مژده ای دل که نجات از ظلماتم دادند ...از ما چه جای جلوه که تجلیل می کنندشهید زنده مثالش رئیس جمهوریستپیمانه الستم پیموده شور و مستیحیدر باباچون خواب نوشین یاد دارم ماهتابی

هیچ نظری موجود نیست: