۱۰.۰۵.۱۳۸۹

تأثیر انتخاب کلید واژه‌های موتورهای جستجو و خصیصه‌های دموگرافیک بر موفقیت جستجوی اینترنتی

● چکیده
هدف این تحقیق، تعیین تأثیر انتخاب كلید واژه‌ها و خصیصه‌های دموگرافیك بر موفقیت در جستجوی اینترنتی از طریق تحقیق تجربی می‌باشد. آزمایشی بر روی ۱۱۰۹ نفر انجام شد كه در سه قاره و در ۴۶ مؤسسه آموزش عالی پراكنده بودند. روابط متنوعی در این آزمایش مورد بررسی قرار گرفت كه عبارت بودند از روابط بین: تعداد كلید واژه‌های بكار رفته، سن، نژاد، جنسیت و میزان موفقیت در جستجو. نتایج ثابت كرد كه سه مورد اول تأثیر قابل توجهی بر موفقیت در جستجو دارند در حالی كه تأثیر جنسیت جزئی است.
بشر برای قرنها درگیر ذخیره سازی داده‌ها و اطلاعات بوده است. بازیابی مؤثر اطلاعات مرتبط در مدت زمانی كوتاه، همیشه یک مساله معمول تجربه شده در این حوزه به شمار می رفته است. هدف این مقاله گزارش از یك مطالعه ادبی و یك تحقیق تجربی در زمینه بازیابی اطلاعات مرتبط از اینترنت می‌باشد.
فعالیت در زمینه ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات حدوداً از اوایل هزاره سوم قبل از میلاد شروع شده است. سومریها به عنوان اولین مردمی بودند كه با هدف كمك به طبقات مختلف اجتماعی برای كاركرد بهتر، شروع به ذخیره سازی و رده‌بندی مواد نوشتاری در مجموعه كتابخانه‌ها كردند. فعالیتهای روزانه و ادبیات بر روی الواح گلی ثبت و در مناطق بخصوص نگهداری می شدند. این مدارک تنها دارای برچسبی بودند كه شامل كلمه آغازین سند بود و این تنها روش نمایه سازی اسناد محسوب می شد. تهیه فیزیكی این برچسب‌های گلی، به عنوان یكی از اولین تكنولوژی‌ها به سمت پایه‌گذاری نمایه سازی محسوب می شود. این كتابخانه‌ها در فقدان ابزارهای تكنولوژیكی پیشرفته كه بازیابی اطلاعات را ممكن سازد، بیشتر شبیه به مجموعه‌هایی از اسناد برچسب زده بودند.
نمایه سازی و رده بندی ساده نسخ خطی، در طی قرون وسطی انجام می شد. در نتیجه طرحهای كدگذاری و كلیدهای الفبایی که مورد استفاده قرار می گرفت، نمایه سازانی که درگیر این كارها بودند، نشئه هایی از تصوف آنها را فرا گرفته بود. فهرست‌نویسی در قرون وسطی با به کارگیری فهرستبرگه‌های دستنویس شروع شد.
عصر كامپیوترهای ابرقدرت امروزی كه از طریق فهرست‌های مقلوب و جستجوهای خطی ایجاد شده‌اند، ثابت كرده‌ است كه برای قدرت بخشیدن به ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات، بسیار به تكنولوژی محتاجیم. این تكنولوژی كه قدرتش رو به افزایش است، بر مكانیسم های جستجو فشارهای اقتصادی وارد می‌آورد و حالا هر مشخصه و ویژگی مدرک می‌تواند با یك پرسش در جستجو مطابقت داده شود. در حقیقت، هم اكنون هیچ مانع تكنیكی وجود ندارد كه یك نمایه را از اینكه شامل هر ویژگی از یك سند مشخص باشد، محروم كند. یك مثال اولیه از این مورد، فهرست های انجیل است. از قبیل فهرست كامل استرانگ[۱] كه برای اولین بار در سال ۱۸۹۰ منتشر شد.
● پیشینه پژوهش
تحقیقات زیادی در زمینه بازیابی اطلاعات بطور عام و بازیابی اطلاعات از اینترنت بصورت خاص، انجام شده است. بعضی از این تحقیقات در اینجا مقایسه و مرور شده‌اند.
● كارهای اولیه
ایده‌آل ترین نمایش یك سند این است كه آن را نمایه سازی كنیم، اما فقدان اولیه مدارک و محدودیتهای بعدی ابزارهای تكنولوژیكی (مانند فضای ذخیره)، دستیابی به این ایده‌آل را غیرممكن می ساخت. در اواخر دهه ۱۹۵۰ و دهه ۱۹۶۰ میلادی، استفاده از نام نویسنده در ناحیه نمایش محتوای سند، كار برجسته‌ای بود. سیستم بحث‌ برانگیز تکواژه ای، در بریتانیا و آمریكا علایق را برانگیخت و منجر به آزمایشهای كرنفیلد[۲] شد كه توسط كلوردون[۳]، كین[۴]، رابرتسون[۵] و تونتا[۶] مورد بحث قرار گرفت.(۱۹۹۶)
در این سیستم، اسناد از طریق یك اصطلاح مفرد كه از عنوان سند یا چكیده آن استخراج می‌شد، نمایه سازی می‌شدند. بعد از یك سری آزمایش‌های برنامه‌‌ریزی شده، نتایج سیستم تکواژه ای با روشهای نمایه سازی سنتی‌تر كه مورد استفاده بودند، مقایسه شدند. این مقایسه ظاهراً به دلیل عدم توافق در مورد قضاوت صحیح از نتایج آزمایش، شکست خورد و مباحث در این مورد بی نتیجه ماند. یك گروه از آزمایش كنندگان ادعا كردند كه سیستم تکواژه ای خوب عمل می کرد در حالی كه دیگران كاملاً مخالف این ادعا بودند.(الیس[۷]، ۱۹۹۶)
سری واقعی آزمایشات در کالج ایرونتیک[۸] در کرانفیلد انگلستان انجام شدند. مقایسه علمی دیگری در این زمان بین سیستم تکواژه ای و نمونه اصلاح شده رده‌بندی دهدهی جهانی صورت گرفت. مجموعه ای از دویست سند در مورد دانش فضانوردی استخراج شده و به عنوان مجموعه اصلی مدارک به کار گرفته شدند. سپس از میان آنها، چهل مدرک استخراج شده و برای ایجاد چهل تقاضای ساختگی بکار رفتند. فرضیه این بود كه اگر سؤال شماره یك مطرح شود، سند شماره یك باید به عنوان مرتبط‌ ترین سند از مجموعه دویست سند برگزیده شود. اگرچه محدودیت های کاملا اجتناب ناپذیری در تحقیق مشهود بود، این تحقیق تأثیرگذاری سیستم تکواژه ای را فراتر از رده‌بندی دهدهی جهانی اثبات كرد.(همان)
این آزمایش با آزمایش كرنفیلد۱[۹] دنبال شد كه شامل مقایسه‌ای میان چهار سیستم نمایه سازی متفاوت بود. در این آزمایش، از مجموعه‌ای شامل هجده هزار سند اصلی استفاده شد که تمام این مدارک، با هر چهار روش نمایه سازی شدند. با استفاده از همان روشی كه در آزمایش قبلی بكار رفته بود، هزار و دویست تقاضا بر اساس این اسناد، طرح شد. تحقیقاتی انجام شد و موفقیت یا شكست برای هر كدام، بررسی و ذكر گردید. اجرای چهار سیستم نمایه سازی، تقریبا با سطح موفقیتی بین ۸/۷۳ تا ۸۲ درصد انجام شد. دوباره این موضوع به اثبات رسید که سیستم تکواژه ای در مقایسه با سیستم های سنتی تر مرسوم، در یک سطح کارایی قرار دارد. بسیاری نویسندگان انتقادات گسترده‌ای در مقابل آزمایش كرانفیلد۱ مطرح كردند كه اكثر آنها از عقیده بکارگیری اسناد در طرح سوالات ساختگی، نشأت می‌گرفت.(همانجا)
بعداً آزمایشهای دیگری كه كرانفیلد۲[۱۰] نامیده می‌شد نیز انجام شد. این سری بررسی ها به جای اینکه تنها یک آزمایش از سیستم های نمایه سازی باشد، مبتنی بر طرح ها و زبانهای متفاوت نمایه سازی بود. بطور كلی ۲۱۱ سؤال تحقیقاتی از نویسندگان اصلی هر سند (از بین ۱۴۰۰ سند نمونه) پرسیده شد. بنابراین میزان تأثیر این آزمایش در مقایسه با كرانفیلد۱ بطور واضحی مرتبط بود. این آزمایش ثابت كرد كه زبانهای نمایه سازی تکواژه ای بهترین كارایی را دارند و جامعیت و مانعیت با هم دارای رابطه معکوس هستند.(همان)
دو تحقیق دیگر توسط تونتا[۱۱] انجام شد كه مطالعه سیستم بازیابی تمام متن بلیر و مارون[۱۲] و دیگری پروژه رده‌بندی دهدهی دیویی پیوسته ماركی و دمیر[۱۳] بودند. بلیر و مارون در مطالعاتشان از مانعیت و جامعیت به عنوان معیارهای عملكردی در مورد یک پایگاه اطلاعاتی چهل هزار سندی و بر اساس ۵۱ سؤال از دو حقوقدان، استفاده كردند. آنها ثابت كردند كه اشكالات مربوط به جامعیت بیشتر از آنچه كه مورد انتظار بود رخ داده و اینكه نسبت متوسط مانعیت و جامعیت به ترتیب ۷۹درصد و ۲۰درصد بود.
ماركی و دمیر نظام دهدهی دیویی را به عنوان ابزاری در جستجوی پیوسته به کار گرفتند و مشاهده کردند كه هیچ رابطه‌ای میان مانعیت جستجوهای پیوسته و رضایت جستجو کنندگان مشاهده نشد. آزمایشاتی كه در طول این پروژه تحقیقاتی انجام شد، موضوع به کارگیری تکواژه به عنوان كلید جستجو را دوباره تداعی خواهد كرد، که بواسطه آن، مقایسه‌های جالبی با سیستم تکواژه ای که قبلا بحث شد، فراهم خواهد آمد.
● جستجوی اینترنتی
فیدل[۱۴](۱۹۹۹) و دیگران آزمایشی را برای تحلیل رفتار جستجوی اینترنتی دانش‌آموزان دبیرستانی در زمانی كه به دنبال یافتن اطلاعات برای تكالیف خود بودند، انجام دادند. گفتگوهای شركت كنندگان همانطور كه مشغول جستجو بودند ضبط شد و به عنوان شواهدی برای یافته‌های بعدی بكار رفت. آنها دریافتند كه جستجوگران بطور عام از نتایجشان راضی بودند اما از پاسخ‌دهی كند شكایت داشتند.
مطالعه دیگری توسط هیرش[۱۵](۱۹۹۴) برای كشف میزان ارتباط استراتژی‌های جستجوی بكار رفته توسط دانش آموزان مدارس ابتدایی در حالیكه در جستجوی اطلاعات هستند، انجام شد. او دریافت كه جستجوکنندگان علاقه كمی به اعتبار مطالب یافت شده نشان می‌دهند و وقت زیادی را صرف یافتن تصاویر می‌کنند. بیشتر جستجوگران هم نمی‌توانستند سؤالات جستجوی مؤثری بكار ببرند. آنها همچنین عبارتهای جستجو را غلط می‌نوشتند و از عملگرهای بولی نیز استفاده نمی‌كردند. این عدم توجه به اعتبار منابع اطلاعاتی، در مطالعات گریمز[۱۶] و بونینگ[۱۷](۲۰۰۱) هم مشاهده شد. آنها متوجه شدند که دانش آموزان از منابع اینترنتی تائید نشده، استفاده می کردند و اینکه انتظارات معلمان و استفاده های واقعی دانش آموزان از منابع اینترنتی، در عمل بسیار متفاوت از یکدیگر بود.
مارسلا[۱۸] و باكستر[۱۹](۱۹۹۹) آزمایشی بر روی نیازهای اطلاعاتی و رفتارهای اطلاع یابی در انگلستان داشتند. این مطالعه شامل تعداد زیادی از منابع الکترونیکی از جمله اینترنت بود. فقط درصد كمی از پاسخ دهندگان، كاربرد كامپیوتر در ماورای روشهای سنتی (كتابها، كتابخانه‌ها و دوستان) را برای برآوردن نیازهای اطلاعاتیشان ترجیح می‌دادند، در حالیكه درصد زیادی از آنها كتابخانه‌ را به عنوان منبع اطلاعاتی ترجیح می‌دادند.
لارج[۲۰] و بهشتی[۲۱](۲۰۰۰) با پنجاه دانش‌آموز مصاحبه كردند تا دریابند كه چگونه آنها در وب به دنبال اطلاعاتشان می‌گردند. آشنایی این دانش‌آموزان با استراتژی‌های بازیابی اطلاعات بعد از اینكه حداقل دو روش اساسی جستجو را فرا گرفتند، افزایش یافت .
رس[۲۲](۲۰۰۰) بررسی تجربی از محتوای موضوعی سؤالاتی كه برای موتور جستجو اکسایت[۲۳] بكار می‌رفت انجام داد. از آنجا که سه یا حتی چهار بعد برای طراحی رابطه میان محتوای موضوعی لازم بود، روشن شد که شباهت درون موضوعی به مجموعه پیچیده ای از ابعاد برای توصیف نیاز دارد.
به نظر می رسد که در اینجا الگویی وجود دارد که بواسطه آن، برخی جستجوگران به جواب می رسند و برخی دیگر جستجوی ناموفقی دارند. در هر حالت، هیچ گزارشی از بروز مشکلی اساسی در جستجوی آزاد یافت نشد.● روشهای جستجو
در هر مرحله‌، جستجوی اطلاعات به یك روش شناسی ساختاری برای تضمین موفقیت جستجو نیاز دارد. حتی در گذشته که منابع الکترونیکی و اینترنتی اختراع نشده بود، انتخاب استراتژی های جستجو برای افراد، کار آسانی محسوب نمی شد.(لنکستر[۲۴]، ۱۹۷۸) از آنجائی كه متغیرهای فراوانی در امر جستجوی اطلاعات دخیل هستند، نمی‌توان به سادگی یک روش گام به گام را به عنوان متودولوژی جهت تضمین موفقیت جستجو، بیان کرد. با این وجود مارچیونینی[۲۵](۱۹۹۵) قدمهایی را در بازیابی اطلاعات ذكر می‌كند كه بین آنها روابط پیچیده‌ای وجود دارد:
▪ تعریف مسئله
▪ انتخاب منبع
▪ فرمول‌بندی سؤال
▪ اجرای سؤال
▪ آزمون نتایج
▪ استخراج اطلاعات
▪ انعكاس.
مطالعه اولیه‌ فیدل(۱۹۸۶) بر روی جستجوی كاربران برای بازیابی اطلاعات ذخیره شده الكترونیكی، با این عقیده شروع می‌شد كه كاربران روزی خودشان جستجو خواهند كرد. در نتیجه رواج اینترنت، جامعه اطلاعاتی یقینا به این مرحله رسیده و فرایند جستجوی اطلاعات سهل تر از گذشته شده است.
نویسنده مشابهی، مطالعه عمیقی در سال ۱۹۹۱ بر روی انتخاب كلیدواژه های جستجو توسط جستجوگران انجام داد كه نتایج آن در سه مقاله بیان شد. در ابتدا یك مطالعه نمونه با ۴۷ جستجوگر پیوسته حرفه‌ای انجام شد و ثابت كرد كه یك مدل رسمی رفتار جستجو می‌تواند حتی با تعداد كمی از جستجوکنندگان ایجاد شود.(همانجا)
در مقاله دوم، نتایج ثابت كرد كه جستجوکنندگان انتخاب كلیدواژه هایشان را بر اساس اصطلاح‌نامه و فهرست نامه‌ها پایه‌گذاری می‌كنند و اینكه جستجوهای پایگاههای اطلاعاتی چند رسانه‌ای، وجود اصطلاحنامه هایی با كیفیت عالی و تغییر دادن از زبانی به زبان دیگر را پیشنهاد می‌كند.(همانجا)
در مقاله سوم، تفاوت مهمی بین روش‌شناسی که جستجوکنندگان در هنگام جستجو از آن استفاده می کردند، مشاهده شد. جستجوکنندگان عملگرا تلاش می‌كنند كه بهترین استراتژی‌ جستجو را برای دستیابی به یك بازیابی دقیق به كار گیرند.این افراد در طول تعاملات خود، توانایی های سیستم را به حداکثر می رسانند اما فضای خاص درخواست جستجوی اصلی را فراموش نمی کنند. آنها همچنین ممكن است معنای خاص درخواست جستجوی اصلی را در تلاشی برای یافتن نتایجی بهتر، تغییر دهند.(فیدل، ۲۰۰۱)
نویسنده دیگری یك طرح تلفیقی را طراحی و امتحان كرد كه میزان موفقیت جستجوکنندگان را افزایش می‌داد. آن طرح با اجازه دادن به کاربر برای تمرکز کردن بر مفاهیم - درحالیکه مسائل فنی مربوط به یک برنامه، مانند یک عملگر، را رها می کند – قابل دستیابی بود.(ویدمن[۲۶]، ۲۰۰۱)
بر طبق مطالعه‌ای كه توسط كولتا[۲۷](۱۹۹۱) صورت گرفت، یك جستجوگر در طول جستجوی اطلاعات از شش مرحله با احساسات و افكار خاص كه مشخصه هر مرحله است، باید عبور کند:
▪ آشنایی
▪ انتخاب
▪ اكتشاف
▪ فرمول‌بندی
▪ گردآوری
▪ نمایش
الیور[۲۸] و الیور[۲۹](۱۹۹۷) ثابت كردند كه سطوح بالای یادگیری و اكتساب دانش در طول فعالیتهای جستجو زمانی محقق می شوند كه محتوا و هدف فعالیت شناخته شده باشد. ثابت شد كه درك اینكه یادگیری بطور اتوماتیك در طول جستجوی اطلاعات اتفاق می‌افتد، اشتباه است.
یك مطالعه تجربی توسط یوآن[۳۰](۱۹۹۷) برای بررسی تأثیر سطح تجربه جستجوکنندگان بر رفتار اطلاع یابی آنها انجام شد.
رفتار اطلاع یابی گروهی از دانشجویان حقوق در طول یك دوره یكساله نمایش داده شد. او دریافت كه تجربه جستجو بر جنبه‌هایی از رفتار آنها تأثیر داشت كه این جنبه‌ها عبارتنداز: افزایش تسلط و مجموعه خصیصه‌ها، الگوی كاربرد زبان، افزایش سرعت جستجو و تغییر جنبه‌های یادگیری. با این وجود مقدار تجربه تأثیر مثبتی بر تعداد اشتباهاتی كه روی می‌داد یا بر اصلاح آن اشتباهات نداشت.
لارج، تد[۳۱] و هارتلی[۳۲](۱۹۹۹) دو جنبه اساسی را برای موفقیت در بازیابی اطلاعات درست و دقیق در یك جستجوی پیوسته معرفی می‌كنند:
▪ تکنیک های خاص كردن جستجو زمانی كه یك جستجو پاسخهای فراوانی را ارائه می‌كند.
▪ تکنیک های عام كردن جستجو زمانی كه یك جستجو پاسخهای كم و یا هیچ پاسخ مرتبطی را ارائه نمی‌كند.
● عملگرها
تركیب موتورهای جستجو بسیار باهم متفاوتند و انواع زیادی از عملگرها وجود دارند كه تمركز بر سؤال جستجو را ممكن می‌سازند.
لنكستر به جستجوی زبان طبیعی اشاره می‌كند، جائی كه هیچ عملگری در یك ارجاع اولیه بكار نمی‌رود. بعضی از عملگرهای رایج‌تر و پیشرفته تر از قبیل جستجوی عبارت[۳۳] (با استفاده از نقل قولها)، عملگر مشمول کننده[۳۴] (+)، عملگر حذف کننده[۳۵] (-)، عملگرهای بولی[۳۶] (AND,OR,NOT)، عملگرهای همجواری[۳۷] (Near)، عملگر ریشه ای[۳۸] (*) و جستجوی میدانی[۳۹] (Domain, Title) هستند. این عملگرها توسط بسیاری از نویسندگان موردبحث قرار گرفته‌اند.
فرانتس[۴۰] و دیگران(۱۹۹۹) مدعی‌اند كه بیشتر سیستم‌های بازیابی، جستجوی بولی انجام می‌دهند. این نویسندگان نشان داده‌اند كه انتقاد از این سیستم بیشتر به روش تحقیق بكار رفته برمی‌گردد تا خود اصول بولی. در عین حال آنها اصول بولی و دیگر اصول جستجو را از نظر اهمیت یكسان در نظر می گیرند. توصیف كاملی از كاربرد عملگرهای بولی، هم در پایگاههای اطلاعاتی عمومی و هم در موتورهای جستجوی اینترنتی، در یك كتاب درباره جستجوی اطلاعات الکترونیکی آورده شده است.(لارج، تد و هارتلی)
هیرش دریافت كه در طول جستجوی اطلاعات در منابع الكترونیكی، بچه‌ها عموماً یا از عملگرهای بولی اصلاً استفاده نمی‌كند یا اینکه در حال كار، با مشكلات زیادی مواجه می‌شوند. در طی یک بررسی کارکردمدار[۴۱] مربوط به سال ۱۹۹۶، دو سیستم جستجوی پزشكی، یك سیستم سنتی بولی و یک سیستم زبان طبیعی، با هم مقایسه شدند. در استفاده از هر دو سیستم آموزش به کاربران داده شده بود، اما هیچ تفاوت مهمی در موفقیت این دو مشاهده نشد.
بطور خلاصه، یك مطالعه جدید ادعا دارد كه بیشتر مردم از اصطلاحات جستجو و سؤالات اصلاح شده كمتر استفاده می‌كنند، صفحات وب كمتری را مشاهده می‌كنند و به ندرت از عملگرهای جستجوی پیشرفته استفاده می‌كنند.(اسپینک[۴۲] و دیگران، ۲۰۰۱)
● فرمول‌بندی سؤال
بطور كلی، بهترین راه برای ساختن سوال جستجوی مناسب در طول یك جستجوی اینترنتی، برای نیمی از جستجوکنندگان مشخص نیست. یك راه عادی برای چنین جستجوکنندگانی این است كه یك یا چند كلمه پی‌درپی را در جعبه جستجو تایپ كنند، اما این روش در موتورهای جستجو نتایج متفاوتی را نشان می دهد. بعضی موتورهای جستجو یك عملگر (OR) بین كلمات اضافه می‌كنند (infoseek)، بعضی دیگر یك عملگر (And) مثل (Altavista, google) و بعضی ممكن است حتی آن را یك عبارت تلقی كنند مانند (Look smart). این سه روش مختلف نتایج كاملاً متفاوتی را بدست می‌دهند كه بیشتر از آنكه جستجوکننده را راهنمائی كند، او را سردرگم می‌كند. به عنوان مثال، یك جستجوی اینترنتی كه از پنج كلمه عادی با عملگر (And) بین آنها استفاده می‌كند، X پاسخ از یك پایگاه اطلاعاتی بازیابی می‌كند. همین جستجو با همان پنج كلمه و در همان پایگاه اطلاعاتی با استفاده از عملگر (OR) بین كلمات، y پاسخ بدست می‌دهد در حالیكه تعداد y پاسخ بسیار بیشتر از X پاسخ است.
از این مطلب مشخص شد كه بسیاری از كاربران فرمول‌بندی سؤال جستجو را مشكل تصور می کنند. لنكستر بیان کرد که این مساله از سال ۱۹۶۸ كه كیفیت پائین فرمول‌بندی سؤال، دلیل اصلی شكستها در جستجو بودند، وجود داشته است.
در طول بررسی كه بر روی ۳۱۶ كاربر صورت گرفت، اسپینك، باتمن[۴۳] و جانسن[۴۴] بیان كردند كه تعداد كمی از كاربران از عملگرهای منطقی استفاده می کنند که تنها بخشی از این استفاده ها، صحیح و اصولی است. آنها همچنین با عبارتهای جستجو و ساختن اصطلاحات مناسب جستجو و سؤالات جستجوی پیچیده مشكل داشتند.
كسلر[۴۵](۱۹۹۷) در عین حال ادعا كرد که اگر به استراتژی جستجو و كاربرد صحیح طرحهای موجود توجه شود، از اینترنت می‌توان اطلاعات منحصربه فرد و قابل توجهی را استخراج كرد. تلاشهایی نیز انجام شد تا راه دیگری را به جستجوگران پیشنهاد دهد تا بتوانند سؤالات جستجوی خودشان را بسازند. فرانتس و شاپیرو[۴۶] الگوریتمی ساختند كه بطور اتوماتیك پرسشهایی را با عملگرهای بولی می‌ساخت. این الگوریتم از آنجائی كه پس زمینه‌ای را كه كاربران برای تصحیح فرمول بندی پرسشها بكار می‌بردند می‌پذیرفت، انجام موفقیت‌آمیز جستجو را تضمین می‌كرد.(فرانتس و دیگران)
گاش[۴۷] و اسمیت[۴۸](۱۹۹۳) یك سیستم تخصصی را برای كمك به جستجوی پیوسته آزمایش كردند كه سؤالات را بطور اتوماتیك فرمول‌بندی می‌كرد و تلاش می‌كرد كه نتایج جستجو را پیشرفت دهد. این سیستم تعداد پرسشهای موردنیاز را كاهش و دقت را افزایش می داد و رتبه‌بندی مرتبط را بهبود می بخشید.
در طول این پروژه، مقایسه‌ای بین طول كلید واژه‌های بكار رفته و موفقیت جستجوی اینترنتی انجام خواهد شد.
● میزان موفقیت جستجو
لنكستر در مورد عواملی بحث كرده كه سالها قبل از اختراع موتورهای جستجوی اینترنتی بر میزان موفقیت جستجوی پیوسته تأثیرگذار بودند. با این وجود، اخیراً بسیاری از نویسندگان با این نظر موافقند که موافقند كه کاربران باید بدانند كه چگونه اطلاعات را از منابع الكترونیكی بازیابی کنند.(کرونج[۴۹] و کلارک[۵۰]، ۱۹۹۹)
تعداد زیادی از نویسندگان ادعا می کنند که یافتن اطلاعات مرتبط در اینترنت بسیار مشكل است:
▪ اخیراً، فرایند جستجو کاملا نامطلوب است.(شرمن[۵۱]، ۱۹۹۹).
▪ ظاهراً بعضی پاسخ‌دهندگان، زمانی كه در حال جستجوی لیست اصطلاحات بكار برده در جستجوهایشان بودند، سردرگم می‌شدند.(اسپینک، باتمن و جانسن)
▪ توانایی كاربر در مشخص كردن اصطلاحات مناسب برای جستجو و روشن كردن سؤالات پیچیده جستجو، ظاهراً بسیار پایین است.(همانجا)
▪ همانطور كه وب جهانگستر رشد می‌كند، اكتشاف و بازیابی مواد آموزشی مفید نیز بطور نامعلومی رشد می‌كند.(ساتن[۵۲]، ۱۹۹)
▪ فقط ۳۳ درصد كاربران اینترنت موافق یا شدیداً موافق این گفته‌اند: «اجرای جستجوی موضوعی در اینترنت آسان است»)ووربیج، ۱۹۹۹)[۵۳]
▪ جستجوی اطلاعات در اینترنت بسیار مشكل است.)همانجا)
▪ جستجوی اطلاعات برای دانش‌آموزانی كه می‌خواهند كار پیدا كردن پاسخ مناسب یا یافتن یك وب سایت خوب را كاهش دهند، یك فرآیند پیچیده و مشكل است.(والاس[۵۴]، کوپرمن[۵۵] و کراژیک[۵۶]، ۲۰۰۰)
▪ هم جستجوگران با تجربه و هم مبتدی‌ها در اعمالشان اصلاً اطمینان نداشتند.)وولفرام[۵۷] و دیمیترف[۵۸]، ۱۹۹۷)
بسیاری شواهد به این حقیقت اشاره دارند كه بیشتر جستجوکنندگان وب یافتن و بازیابی اطلاعات مرتبط در اینترنت را مشكل می‌دانند.● وضع كنونی
اساراسویك[۵۹](۱۹۹۹) با تفكر در پنجاه سال پیشرفت در این حوزه، وضع كنونی علم اطلاع رسانی و بازیابی اطلاعات را به بهترین نحو خلاصه كرد:
▪ علم اطلاع رسانی نظمهای گوناگونی را پوشش می دهد.
▪ علم اطلاع رسانی ذاتاً با تكنولوژی اطلاعات در ارتباط است.
▪ علم اطلاع رسانی نقش فعالی در تكامل تدریجی جامعه اطلاعاتی بازی می‌كند.
اینگورسن[۶۰] تعدادی دیگر از رشته‌هایی كه بر علم اطلاع رسانی تأثیر دارند را بر می شمرد:
▪ ریاضیات و ارتباطات (با همپوشانی در تئوری اطلاعات)
▪ بوم‌شناسی، جامعه‌شناسی و زبانشناسی (با همپوشانی در زبانشناسی اجتماعی)
▪ روانشناسی، هوش مصنوعی و علم كامپیوتر.
ساراسویك سه عقیده نیرومند و اساسی كه علم اطلاعات بر مبنای آنها استوار است را ذكر می‌كند كه عبارتند از: بازیابی اطلاعات، ارتباط و تأثیر متقابل. بنابراین او بطور واضحی بازیابی اطلاعات را به عنوان بخشی از علم اطلاع رسانی رده‌بندی می‌كند.
● روش
وسیله‌ای برای اندازه‌گیری جنبه‌های گوناگون تجارب یك جستجوكننده طراحی، ‌آزمایش، تصحیح و سپس بكار گرفته شد. طرحی كه بكار رفت نیاز به ثبت عناصر گوناگونی درباره جستجویی كه در حال انجام بوده است، داشت. بطور كلی ۱۱۰۹ آموزشیار از سه قاره كه در بیشتر از ۲۰ مؤسسه آموزش عالی پراكنده بودند در این مطالعه شركت كردند. به هر گروه شركت كننده ۳۰ دقیقه وقت داده شد تا در مورد یك موضوع دانشگاهی به انتخاب خودشان و با استفاده از هر برنامه و روش كه خودشان دوست دارند، جستجو كنند. هیچ راهنمایی در انتخاب موتورهای جستجو دیا عملگرها به آنها ارائه نشد.
پاسخهای تعدادی از شركت‌كنندگان باید به دلیل تنوع عوامل خارجی حذف می‌شد. دلیل این پاسخها كه به عنوان بی‌ارزش رده‌بندی شده بودند، عبارت بود از:
▪ پاسخ دهندگانی كه از جستجوی كلید واژه‌ای استفاده نكرده بودند.
▪ اطلاعات نادرستی كه پاسخهای غیرممكنی را نشان می‌داد.
▪ فرم هایی كه ناقص بودند و بعضی از اطلاعات حیاتی در آنها وجود نداشت.
تمام ۵۴۰ پاسخ دهنده باقی ماندند و نتایج فرمهای آنها، برای این مطالعه بكار رفت. بعضی داده‌های شخصی استاندارد در فرمها سؤال شده بود از قبیل (سن، جنس، نژاد). یكی دیگر از مواردی كه سوال شده بود این بود: كلید واژه‌هایی را كه در جستجو به كار برده‌اید بنویسید و این مورد دیگری بود كه در موفقیت جستجو مؤثر است. این ارزشها برای تعیین وجود یا عدم وجود رابطه بینشان بررسی شدند.
● نتایج و تجزیه و تحلیل تحقیق
از ۵۴۰ پاسخ دهنده باقیمانده ۳۷۲ نفر مذكر و ۱۵۲نفر مؤنث بودند (شانزده شركت كننده هم جنسیتشان مشخص نشده بود).
توزیع سن شركت كنندگان از ۱۷ تا ۵۸ سال بود. این سنین در سه گروه طبقه بندی شده بودند. اولین گروه شامل پاسخ دهندگانی جوان‌تر از ۲۰ سال (۱۵۵نفر)، دومین گروه بین ۲۵-۲۰ سال (۲۹۵) و آخرین گروه بزرگتر از ۲۵ سال (۶۹نفر) در نظر گرفته شد. ۲۱نفر هم بودند كه سنشان مشخص نشده بود.
توزیع نژادی عبارت بود از ۹۷ نفر آسیایی، ۷۷نفر دو رگه، ۵۴ نفر سیاهپوست و ۲۹۵ نفر سفید. نژادهفده نفر دیگر مشخص نشده بود.
۱۰۹ نفر از پاسخ دهندگان فقط از یك كلید واژه و ۴۳۱ نفر باقیمانده، بیشتر از یك كلید واژه در جستجویشان استفاده كرده بودند.
برای هر یك از این چهار عنصر (جنسیت، سن،‌ نژاد و تعداد كلید واژه‌ها) تحلیلی بر روی نتایج انجام شد. سپس این تحلیل‌ها، تركیب و تحلیل آماری شدند تا تأثیر آنها در جستجو برای نتیجه‌گیری این تحقیق مشخص شود.
● جنسیت – نتایج و تحلیل
توزیع نتایج بدست آمده از پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت در جدول شماره ۱ آمده است.
برای كلیه شركت كنندگان، هم مذكر و هم مؤنث، تعداد كسانی كه هیچ پاسخی نداده بودند بیشتر از كسانی بود كه پاسخ قابل قبولی داده بودند.
با این وجود بدون تحلیل آماری مشخص نبود كه آیا ارتباطی میان جنسیت شركت كنندگان و میزان موفقیت جستجو وجود دارد یا خیر.
یك آزمون خی دو گسستگی نشان داد كه هیچ ارتباط مهمی بین جنسیت شركت كنندگان و یافتن نتایج با یك یا دو كلید واژه وجود ندارد.
جدول ۱: توزیع نتایج بدست آمده از پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت
مذكر/ مؤنث/ جمع
تعداد/ درصد/ تعداد/ درصد/ تعداد/ درصد
عدم پاسخگویی/ ۲۱۹/ ۸۷/۵۸/ ۹۷/ ۸۲/۶۳/ ۳۱۶/ ۹۹/۷۰
پاسخ قابل قبول/ ۱۵۳/ ۱۳/۴۱/ ۵۵/ ۱۸/۳۶/ ۲۰۸/ ۰۱/۲۹
جمع/ ۳۷۲/ ۰۰/۱۰۰/ ۱۵۲/ ۰۰/۱۰/ ۵۲۴/ ۰۰/۱۰۰
● سن- نتایج و تحلیل
رابطه بین سن و موفقیت جستجو نیز ارزیابی شد. با یك بررسی سطحی نتایج مندرج در جدول شماره ۲ مشخص شد كه هرچه سن كاربر بالاتر باشد، احتمال پیدا نكردن یك پاسخ قابل قبول هم بیشتر است. با حركت در میان این سه گروه سنی از جوان به پیر، میزان موفقیت از ۴۶درصد به ۳۹درصد و به ۲۸ درصد كاهش پیدا می‌كند. تحلیل آماری بیشتری لازم بود تا این ادعا ثابت شود.
آزمون خی دو برای داده‌های گسسته نشان داد كه رابطه مهمی بین نتایج بدست آمده و گروههای سنی شركت‌كنندگان وجود دارد (احتمال = ۰۳۴۳/۰). در نتیجه ثابت شد كه احتمال اینكه پاسخ دهندگان جوانتر نتایج قابل قبولی بدست آورند، بیشتر از پاسخ‌دهندگان مسن‌تر بود.
جدول ۲: توزیع نتایج بدست آمده از پاسخ دهندگان بر حسب سن
سن ۱۹-۰/ سن ۲۵-۲۰/ سن ۲۵+/ جمع
تعداد/ درصد/ تعداد/ درصد/ تعداد/ درصد/ تعداد/ درصد
عدم پاسخگویی/ ۸۴/ ۱۹/۵۴/ ۱۸۰/ ۰۲/۶۱/ ۵۰/ ۴۶//۷۲/ ۳۲۵/ ۱۹/۶۰
پاسخ قابل قبول /۷۱/ ۸۱/۴۵/ ۱۱۵/ ۹۸/۳۸/ ۱۹/ ۵۴/۲۷/ ۲۱۵/ ۸۱/۳۹
جمع/ ۱۵۵/ ۰۰/۱۰۰/ ۲۹۵/ ۰۰/۱۰۰/ ۶۹/ ۰۰/۱۰۰/ ۵۱۹/ ۰۰/۱۰۰
● نژاد- نتایج و تحلیل
سپس ارتباط میان موفقیت جستجو و نژاد كاربران مورد بررسی قرار گرفت. این روابط در جدول شماره ۳ آورده شده است.
با بررسی نتایج مشخص شده در میان كاربران با نژادهای مختلف، آسیایی‌ها كمترین موفقیت را بدست آوردند (۲۸درصد) و به ترتیب، دورگه‌ها ۳۵درصد، سیاهپوستان ۴۱ درصد و سفید پوستها بالاترین موفقیت یعنی ۴۵ درصد را بدست آورند. با استفاده از آزمون خی دو برای داده های گسسته، مشخص شد كه روابط معناداری میان نژاد كاربران و نتایج بدست آمده از جستجوی اینترنتی آنها، وجود دارد.(احتمال =۰۱۸۹/۰). سفیدپوستها بیشتر از سیاهپوست ها، آسیایی‌ها و دو رگه‌ها به موفقیت در جستجو دست یافتند.
جدول ۳: توزیع نتایج بدست آمده از پاسخ دهندگان بر حسب نژاد
آسیایی/ دورگه/ سیاهپوست/ سفیدپوست/ جمع
تعداد/ درصد/ تعداد/ درصد/ تعداد/ درصد/ تعداد/ درصد/ تعداد/ درصد
عدم پاسخگویی / ۷۰/ ۱۶/۲۷/ ۵۰/ ۹۴/۶۴/ ۳۲/ ۲۶/۵۹/ ۱۶۲/ ۹۲/۵۴/ ۳۱۴/ ۰۴/۶۰
نتایج قابل قبول /۲۷/ ۸۴/۲۷/ ۲۷/ ۰۶/۳۵/ ۲۲/ ۷۴/۴۰/ ۱۳۳/ ۰۸/۴۵/ ۲۰۹/ ۹۶/۳۹
جمع /۹۷/ ۰۰/۱۰۰/ ۷۷/ ۰۰/۱۰۰/ ۵۴/ ۰۰//۱۰۰/ ۲۹۵/ ۰۰/۱۰۰/ ۵۲۳/ ۰۰/۱۰۰
● تعداد كلید واژه‌ها – نتایج و تحلیل
مقایسه چهارم و آخر، تعداد كلید واژه‌های بكار رفته توسط كاربران، در جدول ۴ بررسی شده است. یك تحلیل سطحی نشان می‌دهد كه تفاوت زیادی در میزان موفقیت بین كاربرانی كه فقط از یك كلید واژه استفاده می‌كنند (میزان موفقیت كم) و كسانی كه دو یا بیشتر كلید واژه بكار می‌برند وجود دارد. بطور تخصصی‌تر، بدست آوردن نتیجه قابل قبول در جستجو، زمانی كه از دو یا چند كلید واژه استفاده می شود، ۵/۵ برابر زمانی است كه یك كلیدواژه مورد جستجو قرار می گیرد.
یك آزمون خی دو برای گسستگی نشان داد كه رابطه معنی داری میان تعداد كلیدواژه‌های بكار رفته و نتایج بدست آمده در جستجو وجود دارد. (احتمال =۰۲۲۸/۰)
جدول۴: توزیع نتایج بدست آمده از پاسخ دهندگان بر حسب انتخاب كلید واژه
تك واژه‌ای/ دو یا چند واژه‌ای/ جمع
تعداد/ درصد/ تعداد/ درصد/ تعداد/ درصد
عدم پاسخگویی/ ۷۶/ ۰۷/۱۴/ ۲۴۹/ ۱۱/۴۶/ ۳۲۵/ ۱۸/۶۰
پاسخهای قابل قبول/ ۳۳/ ۱۱/۶/ ۱۸۲/ ۷۷/۳۳/ ۲۱۵/ ۸۲/۳۹
جمع /۱۰۹/ ۱۸/۲۰/ ۴۳۱/ ۸۸/۷۹/ ۵۴۰/ ۰۰/۱۰۰
● تحلیل تركیبی جنسیت، سن، نژاد و كلید واژه‌ها
مؤلفان بعداً چهار عنصر را برای نتیجه‌گیری با هم تركیب كردند. جدول شماره ۵ نتایج رگراسیون منطقی است كه با داده‌ها مطابقت داده شده تا معین شود كدام متغیرها برای بدست آوردن نتایج در جستجوهای اینترنتی با هم بكار رفته‌اند. یك انتخاب گزینشی نشان داد كه تعداد كلید واژه‌ها، سن و نژاد گروههای پاسخ‌دهندگان بهترین تعیین كننده است كه آیا در یك جستجوی اینترنتی نتیجه‌ای حاصل می‌شود یا خیر.
جدول ۵: نتایج آماری تركیبی
تأثیر/ DF/ Wald Chi-Square/ Pr>Chi-Square
سن/ ۱/ ۳۴۰۰/۴/ ۰۳۷۲/۰
نژاد/ ۳/ ۶۰۸۳/۹/ ۰۲۲۲/۰
كلید واژه/ ۱/ ۰۷۲۷/۴/ ۰۴۳۶/۰
● نتیجه و پیشنهادات
روشن شد كه خصیصه‌های دموگرافیك كاربران اینترنت، بر نتیجه جستجوی آنها تاثیرگذار است. آشكار است كه نژاد، سن و تعداد كلید واژه‌ها، تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر بروندادها دارند اما جنسیت اینچنین نیست. تعداد كلید واژه‌ها بیشترین تأثیر را دارد (كلید واژه‌های بیشتر میزان موفقیت بیشتری را به همراه دارد) و به دنبال آن، سن (جوانترها میزان موفقیت بیشتری را كسب می‌كنند) و نژاد (كاربران سفید میزان موفقیت بیشتری نسبت به دیگران كسب می‌كنند) در رده‌های بعدی قرار دارند.
مطالعات زیادی بر روی مسئله جنسیت انجام شده اما هیچكدام نتوانسته ثابت كند كه جنسیت بر روی موفقیت جستجوی اینترنتی تأثیر دارد و این زمینه را برای تحقیقات آینده فراهم می‌كند.
تفاوت قابل توجهی در عمل بین نژادهای متفاوت وجود دارد. از آنجائی كه بیشتر شركت كنندگان در این تحقیق از افریقای شمالی بودند، تأثیر تاریخ تبعیض نژادی، احتمالاً در این تفاوت آشكارا قابل ادعاست. اگر چه چشم‌اندازهای سیاسی در حال تغییر است، شركت كنندگان در این مطالعه هنوز نتایج دیدگاه آپارتاید در گذشته آنها و فقدان آموزش صحیح را با خود به یدك می‌كشند.
تفاوت در گروههای مختلف سنی ظاهراً نشان می‌دهد كه كاربران جوانتر در كاربرد تكنولوژی برای دستیابی به پاسخ توانایی بیشتری دارند. در مورد كاربران جوان تر، بكارگیری كامپیوتر و اینترنت در سنین پائین باعث بوجود آمدن این برتری در دستیابی به موفقیت در جستجوی اینترنتی می باشد. مطالعات اولیه این حقیقت را آشكار كرده كه محققانی كه بر روی پروژه تكواژه ای كار می‌كردند، دریافتند نمایه هایی كه از عبارتهای یك كلمه‌ای استفاده كرده‌اند، نتایج بهتری از نمایه های چند كلمه‌ای بدست می‌دهند.(رابرتسون)
نتیجه برای تعداد كلید واژه‌ها ظاهراً با كارهای اولیه‌ای كه بر روی این سیستم انجام شده، در تضاد است. با این وجود سیستم تكواژه ای با روش نمایه سازی اطلاعات سر و كار دارد در حالی كه این پروژه بیشتر به روش بازیابی اطلاعات می پردازد.
دلیل این تفاوتها دامنه وسیع اطلاعات موجود در اینترنت است كه باعث موفقیت سیستم تكواژه ای برای سالها شده است. یك آزمایش سریع با جستجوی تك واژه‌ای در گوگل برای كلمه Weather ۴۱۴۰۰۰۰۰ پاسخ و برای كلمه Research، ۹۶۴۰۰۰۰۰ پاسخ به دست می‌دهد. حتی یك جستجو در مورد كلمه Information Technology ، ۳۵۸۰۰۰۰ پاسخ داد. این موارد نشان می‌دهد كه جستجوی تكواژه‌ای در اینترنت روش سودمندی نیست. تحقیقات آینده در این زمینه بر موفقیت كاربرد عبارتهای مفرد با تلفظ مشكل و منحصر به فرد نسبت به جستجوی تكواژه‌ای تمركز دارد. به عنوان مثال در طول یك جستجو در گوگل، كلمات Anorexia , Derailleurهر كدام فقط ۹۸۰۰۰ و ۵۵۰۰۰۰ پاسخ ارایه می‌دهند.
بالاخره شایان ذكر است كه سن، نژاد و طول كلید واژه عواملی هستند كه در موفقیت جستجو نتایج آنچنان شگفت‌آوری به دست نمی‌دهند. با این وجود، این حقیقت كه جنسیت، میزان موفقیت جستجو را به میزان زیادی تعیین نمی‌كند جالب توجه است و می‌تواند عنوانی برای تحقیقات بعدی باشد.

ترجمه:محمدامین عرفان منش دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز فهیمه کشمیری دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز References ۱. R. Cover, Electronic Text Corpus of Sumerian Literature. Accessed Apr. ۱۰, ۲۰۰۱, www.oasis-open.org/cover/etcsl.html . ۲. Greek Libraries, Libraries. Accessed May ۱۱, ۲۰۰۱, www.libraries.gr/en_messop.htm. ۳. P. Ingwersen, Information Retrieval Interaction (London: Taylor Graham, ۱۹۹۲). ۴. C. W. Cleverdon, J. Mills, and E. M. Keen, Factors Deter-mining the Performance of Indexing Systems, vol ۱. Design. Part ۱ (Cranfield: Aslib Cranfield Research Project; ۱۹۶۶); S. E. Robert-son, Conflicting Philosophies. Accessed Apr. ۱۰, ۲۰۰۱, wwwsoi.city.ac.uk/research/cisr/ser/ucla/node۳.html; Y. A. Tonta, Failure Analysis in Document Retrieval Systems: A Critical Review of Studies. Accessed Apr. ۱۸, ۲۰۰۱, http://yunus.hacettepe.edu.tr/-tonta/yayinlar/phd/bolum-۳.htm . ۵. D. Ellis, Progress and Problems in Information Retrieval (Lon-don: Library Assoc. Pub., ۱۹۹۶). ۶. Ibid. ۷. Ibid. ۸. Ibid. ۹. Tonta, Failure Analysis in Document Retrieval Systems: A Critical Review of Studies. ۱۰. R. Fidel et al., "A Visit to the Information Mall: Web-Searching Behavior of High-School Students," Journal of the American Society for Information Science ۵۰, no. ۱ (۱۹۹۹): ۲۴-۳۷. ۱۱. S. G. Hirsh, "Children&#۰۳۹;s Relevance Criteria and informa­tion Seeking on Electronic Resources," Journal of the American Society for Information Science ۵۰, no. ۱۴ (۱۹۹۹): ۱۲۶۵-۸۳. ۱۲. D. J. Grimes and C. H. Boening, "Worries with the Web: A Look at Student Use of Web Resources," College and Research Libraries ۶۲, no. ۱ (۲۰۰۱): ۱۱-۲۳. ۱۳. R. Marcella and G. Baxter, "The Information Needs and the Information-Seeking Behavior of a National Sample of the Population in the United Kingdom, with Special Reference to Needs Related to Citizenship," Journal of Documentation ۵۵, no. ۲ (۱۹۹۹): ۱۵۹-۸۳. ۱۴. A. Large, and J. Beheshti, "The Web As a Classroom Resource: Reactions from the Users," Journal of the American Soci­ety for Information Science ۵۱, no. ۱۲ (۲۰۰۰): ۱۰۶۹-۸۰. ۱۵. N. C. M. Ross and D. Wolfram, "End-User Searching on the Internet: An Analysis of Term Pair Topics Submitted to the Excite Search Engine," Journal of the American Society for Informa­tion Science ۵۱, no. ۱۰ (۲۰۰۰): ۹۴۹-۵۸. ۱۶. F. W. Lancaster, Information Retrieval Systems: Characteris­tic, Testing and Evaluation(New York: Wiley, ۱۹۷۸) ۱۷. G. Marchionini, Information Seeking in Electronic Environ­ments (New York: Cambridge Univ. Pr., ۱۹۹۵) ۱۸. R. Fidel, "Towards Expert Systems for the Selection of Search Keys," Journal of the American Society for Information Sci­ence ۳۷, no. ۱ (۱۹۸۶): ۳۷-۴۴. ۱۹. R. Fidel, "Searchers&#۰۳۹; Selection of Search Keys: I. The Selec­tion Routine," Journal of the American Society for Information Sci­ence ۴۲, no. ۷ (۱۹۹۱): ۴۹۰-۵۰۰. ۲۰. R. Fidel, "Searchers&#۰۳۹; Selection of Search Keys: II. Con-trolled Vocabulary or Free-Text Searching," Journal of the Ameri­can Society for Information Science ۴۲, no. ۷ (۱۹۹۱): ۵۰۱-۱۴. ۲۱. R. Fidel, "Searchers&#۰۳۹; Selection of Search Keys: III. Search­ing Styles," Journal of the American Society for Information Science ۴۲, no. ۷ (۱۹۹۱): ۵۱۵-۲۷. ۲۲. R. Fidel, Constructing a Pattern Model of Man-Machine Inter-action in Online Literature Searching. Accessed Feb. ۲۲, ۲۰۰۱, www.clis.umd.edu/research/dissertations/fidel.html. ۲۳. M. Weideman, "Internet Searching as a Study Aid for Information Technology and Information Systems Learners at a Tertiary Level" (Ph.D. diss., University of Cape Town, ۲۰۰۱). ۲۴. C. C. Kuhlthau, "inside the Search Process: Information Seeking from the User&#۰۳۹;s Perspective," Journal of the American Society for Information Science ۴۲, no. ۵ (۱۹۹۱): ۳۶۱-۷۱. ۲۵. R. Oliver and H. Oliver, "Using Context to Promote Learning from Information-Seeking Tasks," Journal of the Ameri­can Society for Information Science ۴۸, no. ۶ (۱۹۹۷): ۵۱۹-۲۶. ۲۶. W. Yuan, "End-User Searching Behavior in Information Retrieval: A Longitudinal Study," Journal of the American Society for Information Science ۴۸, no. ۳ (۱۹۹۷): ۲۱۸-۳۴. ۲۷. A Large, L. A. Tedd, and R. J. Hartley, Information Seeking in the Online Age: Principles and Practice (London: Bowker-Saur, ۱۹۹۹). ۲۸. Lancaster, Information Retrieval Systems. ۲۹. R. Boulton, An Introduction to Information Retrieval. Accessed Apr. ۱۰, ۲۰۰۱, www.omsee.com/developer/docs/ intro_ir.html; D. P. Habib and R. L. Ballot, i-Iow to Search the World Wide Web: A Tutorial for Beginners and Non-Experts. Accessed Mar. ۶, ۱۹۹۹, www.ultranet.com/-egrlib/totur.htm; R. Hock, "Web Search Engines: Features and Commands," Online (May/June, ۱۹۹۹): ۲۴-۲۸; G. R. Notess, "Internet Search Tech­niques and Strategies," Online (July/Aug., ۱۹۹۷): ۶۳-۶۶; G. R. Notess, "On-the-Fly Search-Engine Analysis," Online (Sept./Oct., ۱۹۹۹): ۶۳-۶۶; D. Sullivan, "Crawling Under the Hood," Online (May/June, ۱۹۹۹): ۳۰-۳۸; and M. Weideman, "The Internet Search-Engine FAQ-Tips Page." Accessed Nov. ۴, ۲۰۰۳, www.mwe.co.za/seafaqtips.htm. ۳۰. V. I. Frants et al., "Boolean Search: Current State and Per­spectives," Journal of the American Society for Information Science ۵۰, no. ۱ (۱۹۹۹): ۸۶-۹۵. ۳۱. Large, Tedd, and Hartley, Information Seeking in the Online Age. ۳۲. Hirsh, "Children&#۰۳۹;s Relevance Criteria and Information Seeking on Electronic Resources." ۳۳. W. H. Hersh, J. Pentecost, and D. Hickam, "A Task-Ori­ented Approach to Information Retrieval Evaluation," Journal of the American Society for Information Science ۴۷, no. ۱ (۱۹۹۶): ۵۰-۵۶. ۳۴. A. Spink et al., "Searching the Web: The Public and Their Queries," Journal of the American Society for Information Science and Technology ۵۲, no. ۳ (۲۰۰۱): ۲۲۶-۳۴. ۳۵. Lancaster, Information Retrieval Systems: Characteristics, Testing, and Evaluation." ۳۶. A. Spink, J. Bateman, and B. J. Jansen, "Searching the Web: A Survey of Excite Users," Internet Research: Electronic Network­ing Applications and Policy ۹, no. ۲ (۱۹۹۹): ۱۱۷. ۳۷. H. S. Kassler, "Mining the Internet for Competitive Intel­ligence," Online (Sept./Oct., ۱۹۹۷): ۳۴-۴۵. ۳۸. Frants et al., "Boolean Search: Current State and Perspec­tives." ۳۹. S. Gauch and J. B. Smith, "An Expert System for Auto­matic Query Reformation," Journal of the American Society for Information Science ۴۴, no. ۳ (۱۹۹۳): ۱۲۴-۳۶. ۴۰. Lancaster, Information Retrieval Systems. ۴۱. J. C. Cronje and P. A. Clarke, "Teaching &#۰۳۹;Teaching on the Internet&#۰۳۹; on the Internet," South African Journal of Higher Educa­tion ۱.۳, no. ۱ (۱۹۹۹): ۲۱۳-۲۶; K. De Jager and Y. Sayed, "Aspects of Information Literacy at Five Institutions of Higher Education in the Western Cape," South African Journal of Higher Education ۱۲, no. ۲ (۱۹۹۸): ۱.۹۷-۲۰۳; R. J. Edling, "Information Technology in the Classroom: Experiences and Recommendations," Campus-Wide Information Systems ۱۷, no. ۱ (۲۰۰۰): ۱۰-۱۵; S. L.Gan, "An Overview of Information Technology and Education in Malaysia," Journal of Global Infirrmation Management ۶, no. ۱ (۱۹۹۸): ۲۷-۳۲; P. J. J. G. Marais and A. F. Marais, "Science Educa­tion for the New Millennium: An Exciting Challenge," South African Journal of Higher Education ۱۳, no. ۲ (۱۹۹۹): ۸۲-۸۹; P. Wong, "Leapfrogging across the Millennium: Information Tech­nology in Singapore Schools," Journal of Global Information Man-agement ۶, no. ۱ (۱۹۹۸): ۵-۱۳. ۴۲. C. Sherman, "The Future of Web Search," Online (May/June, ۱۹۹۹): ۵۴. ۴۳. Spink, Bateman, and Jansen, "Searching the Web: A Sur­vey of Excite Users," ۱۲۲. ۴۴. Ibid., ۱۲۵. ۴۵. S. A. Sutton, "Conceptual Design and Development of a Metadata Framework for Educational Resources on the Inter-net," Journal of the American Society for Information Science ۵۰, no. ۱۳ (۱۹۹۹): ۱۱۹۱. ۴۶. H. J. Voorbij, "Searching Scientific Information on the Internet: A Dutch Academic User Survey," Journal of the American Society for Information Science ۵۰, no. ۷ (۱۹۹۹): ۶۰۴. ۴۷. Ibid., ۶۰۵. ۴۸. R. M. Wallace, J. Kupperman, and J. Krajcik, "Science on the Web: Students Online in a Sixth-Grade Classroom," Journal of the Learning Sciences ۹, no. ۱ (۲۰۰۰): ۷۵. ۴۹. D. Wolfram and A. Dimitroff, "Preliminary Findings on Searcher Performance and Perceptions of Performance in a Hypertext Bibliographic Retrieval System," Journal of the Ameri­can Society for Information Science ۴۸, no. ۱۲ (۱۹۹۷): ۱۱۴۵. ۵۰. T. Saracevic, "Information Science," Journal of the American Society for Information Science ۵۰, no. ۱۲ (۱۹۹۹): ۱۰۵۱-۶۳. ۵۱. P. Ingwersen, Information Retrieval Interaction. ۵۲. T. Saracevic, "Information Science," ۱۰۵۲. ۵۳. S. E. Robertson, Conflicting Philosophies; Y. A. Tonta, Failure Analysis in Document Retrieval Systems; D. Ellis, Progress and Prob­lems in Information Retrieval; Cleverdon, Mills, and Keen, Factors Determining the Performance of Indexing Systems. این مقاله ترجمه‌ای است از: Weideman,Melius and Strümpfer, Corrie( ۲۰۰۴). The Effect of Search Engine Keyword Choice and Demographic Features on Internet Searching Success. INFORMATION TECHNOLOGY AND LIBRARIES, JUNE ۲۰۰۴. یادداشتها: ۱. Strong’s Exhaustive Concordance,۱۸۹۰. ۲. Cranfield ۳. Cleverdon ۴. Keen ۵. Robertson ۶. Tonta ۷. Eliis ۸. Aeronautics ۹. Cranfield I ۱۰. Cranfield II ۱۱. Tonta ۱۲. Blair and Maron′s full-text retrieval system study ۱۳. The Dewey Decimal Classification online project of Markey and Demeyer ۱۴. Fidel ۱۵. Hirsh ۱۶. Grimes ۱۷. Boening ۱۸. Marcella ۱۹. Baxter ۲۰. Large ۲۱. Beheshti ۲۲. Ross ۲۳. Exite ۲۴. Lancaster ۲۵. Marchionini ۲۶. Weideman ۲۷. Kuhlthau ۲۸. Oliver ۲۹. Oliver ۳۰. Yuan ۳۱. Tedd ۳۲. Hartley ۳۳. Phrase Search ۳۴. Inclusion Operator ۳۵. Exclusion Operator ۳۶. Boolean Operators ۳۷. Proximity Operators ۳۸. Stemming ۳۹. Field Limiters ۴۰. Frants ۴۱. Task-Oriented ۴۲. Spink ۴۳. Bateman ۴۴. Jansen ۴۵. Kassler ۴۶. Shapiro ۴۷. Gauch ۴۸. Smith ۴۹. Cronje ۵۰. Clarke ۵۱. Sherman ۵۲. Sutton ۵۳. Voorbij ۵۴. Wallace ۵۵. Kupperman ۵۶. Krajcik ۵۷. Wolfram ۵۸. Dimitroff ۵۹. Saracevic ۶۰. Ingwersen

هیچ نظری موجود نیست: