۹.۲۵.۱۳۸۹

دانلود رینگ تون موبایل1

آهنگ یوفا
مدت زمان : 31ثانیه
حجم : 124کیلویابت
فرمت :mp3
دانلود کنيد
آهنگ کردی ( اس ام اس)
مدت زمان : 13ثانیه
حجم : 110کیلویابت
فرمت :mp3
دانلود کنيد
پیغام شماره مورد نظر در شبکه موجود نمیباشد
مدت زمان : 16ثانیه
حجم : 65کیلویابت
فرمت :mp3
دانلود کنيد
پیغام مشترک مورد نظر در دسترس نیست
مدت زمان : 16ثانیه
حجم : 63 کیلویابت
فرمت :mp3
دانلود کنيد
پیغام دستگاه مورد نظر خاموش است
مدت زمان : 13ثانیه
حجم : 52 کیلویابت
فرمت :mp3
دانلود کنيد
صدای سوت ( زنگ یا اس ام اس)
مدت زمان : 2ثانیه
حجم : 8 کیلویابت
فرمت :mp3
دانلود کنيد
آهنگ زنگ کودکانه ( ملایم)
مدت زمان : 18ثانیه
حجم : 294 کیلویابت
فرمت :mp3
دانلود کنيد
زنگ اس ام اس
مدت زمان : 7ثانیه
حجم : 113 کیلویابت
فرمت :mp3
دانلود کنيد
صدای نی (زنگ موبایل)
مدت زمان : 28ثانیه
حجم : 223کیلویابت
فرمت :mp3
دانلود کنيد
صدای گربه ( زنگ موبایل)
مدت زمان : 15ثانیه
حجم : 238 کیلویابت
فرمت :mp3
دانلود کنيد
آهنگ فیلم قیصر
مدت زمان : 172ثانیه
حجم : 676کیلویابت
فرمت :mp3
دانلود کنيد
آهنگ برای زنگ (ملایم)
مدت زمان : 10ثانیه
حجم : 234کیلویابت
فرمت :mp3
دانلود کنيد
آهنگ برای زنگ (ويندوز پيشرفته)
مدت زمان : 13ثانیه
حجم : 207 کیلویابت
فرمت :mp3
دانلود کنيد
پیام
مدت زمان : 3ثانیه
حجم : 28 کیلویابت
فرمت :mp3
دانلود کنيد
آهنگ ويندوز موبایل
مدت زمان : 4ثانیه
حجم : 13 کیلویابت
فرمت :mp3
دانلود کنيد
آهنگ با مزه افغانی برای اس ام اس
مدت زمان : 14ثانیه
حجم : 288 کیلویابت
فرمت :mp3
دانلود کنيد
زنگ قدیمی نوکيا ۱۱۰۰
مدت زمان : 29ثانیه
حجم : 458 کیلویابت
فرمت :mp3
دانلود کنيد
صدای مگس (زنگ گوشی)
مدت زمان : 5 ثانیه
حجم : 71 کیلویابت
فرمت :mp3
دانلود کنيد
آهنگ آرامش
مدت زمان : 51 ثانیه
حجم : 808 کیلویابت
فرمت :mp3
دانلود کنيد
آهنگ زیبای "tato"
نوع فایل : Mp3
مدت زمان آهنگ : 28 ثانیه
حجم فایل: 424 k

سازگار با انواع گوشی ها
دانلود کنيد
آهنگ بسیار زیبا و ملایم "rene"
نوع فایل : Mp3
مدت زمان آهنگ : 25 ثانیه
حجم فایل: 191 k

سازگار با انواع گوشی ها
دانلود کنيد
آهنگ بسیار زیبای "پیانو"
نوع فایل : mp3
مدت زمان آهنگ : 45 ثانیه
حجم فایل : 693 K

سازگار با همه گوشی ها
دانلود کنيد
نای نای
نوع فایل : mp3
مدت زمان آهنگ : 20 ثانیه
حجم فایل : 284 k

سازگار با همه گوشی ها
دانلود کنيد
گیتار
نوع فایل : mp3
مدت زمان آهنگ : 20 ثانیه
حجم فایل : 333 k

سازگاری با همه گوشی ها
دانلود کنيد
آهنگ بسیار زیبای "میرم"
نوع: mp3
حجم: 914 K
مدت زمان آهنگ: ۰۰:۳۹

سازگاری: با همه گوشی ها
دانلود کنيد

هیچ نظری موجود نیست: