۹.۲۶.۱۳۸۹

دانلود نرم افزار های موبایل6نرم افزارEducation Wife Restraint
كتاب موبايل "آموزش همسرداري"، نوشته محمدرضا سلطاني زرندي كه بصورت جاوا انتشار يافته
تعداد دفعات دانلود نرم افزار توسط کاربران:564مرتبهدانلود نرم افزار
نرم افزارIslamicOrganizer V2.0
نرم افزاری برای تنظيم رويدادهای مختلف طبق تقويم هجری در گوشی های تلفن همراه
تعداد دفعات دانلود نرم افزار توسط کاربران:268مرتبهدانلود نرم افزار
نرم افزارArabicLocalization V1.53 (PSiloc)
نرم افزاری برای نوشتن متن و ارسال و دريافت آن به زبان عربی در گوشی های تلفن همراه
تعداد دفعات دانلود نرم افزار توسط کاربران:230مرتبهدانلود نرم افزار
نرم افزارJapaneseLocalization V1.53 (PSiloc)
نرم افزاری برای نوشتن متن و ارسال و دريافت آن به زبان چينی در گوشی های تلفن همراه
تعداد دفعات دانلود نرم افزار توسط کاربران:292مرتبهدانلود نرم افزار
نرم افزارMsdictOxfordMedicalDictionary V3.01
نرم افزار فرهنگ لغت مفاهيم پزشکی در گوشی های تلفن همراه
تعداد دفعات دانلود نرم افزار توسط کاربران:548مرتبهدانلود نرم افزار
نرم افزارTheNamesOfAllah(swt)WithEnglish
TheNamesOfAllah(swt)WithEnglishنرم افزاری برای اسامی الله با ترجمه انگليسی در گوشی های تلفن همراه
تعداد دفعات دانلود نرم افزار توسط کاربران:253مرتبهدانلود نرم افزار
نرم افزارOxfordDictionaryOfIdioms V2.11.10
نرم افزار فرهنگ لغت استعارات ، تشبيهات و غيره در گوشی های تلفن همراه
تعداد دفعات دانلود نرم افزار توسط کاربران:351مرتبهدانلود نرم افزار
نرم افزارDictionaryOfAmericanEnglish V2.11.10
نرم افزار فرهنگ لغت انگليسی آمريکايی در گوشی های تلفن همراه
تعداد دفعات دانلود نرم افزار توسط کاربران:301مرتبهدانلود نرم افزار
نرم افزارMobiSystemsMSDictViewer V2
نرم افزار فرهنگ لغت سيمبين سری ۸۰ در گوشی های تلفن همراه
تعداد دفعات دانلود نرم افزار توسط کاربران:389مرتبهدانلود نرم افزار
نرم افزارazAn Time
نرم افزاری برای اعلام زمان اذان در گوشی ها با قابلیت قبله نمایی توسط برنامه
تعداد دفعات دانلود نرم افزار توسط کاربران:819مرتبهدانلود نرم افزار

هیچ نظری موجود نیست: