۹.۲۶.۱۳۸۹

كشف داروي نشاندهده خيانت جنسی

ایرانتو نوشت:
زني هندي ، داروي عجيبي را كشف كرده است كه خيانت مردان را بر ملا مي كند .

اين دارو مجموعه اي از روغنهاي مختلف گياهي خوشبوئي است كه تنها چكاندن يك قطره از آن در يك فنجان قهوه براي زوجين ، بوئي از آن متصاعد مي گردد كه شبيه به بوي بخور است و تا 48 ساعت ماندگار خواهد بود .

اين زن كه نامش شانكيتا بالاول است در باره مكانيسم اين دارو مي گويد شيوه عمل اين دارو به اين نحو است كه خيانت همسر منجر به كاهش تعداد اسپرمها در وي مي گردد كه اين امر به نوبه خود باعث ايجاد يك سري واكنشهاي بيولوژيكي در جسم مرد مي گردد كه تحت شرايط اين كاهش اسپرمها در مرد، اين دارو شروع به فعاليت نموده و رايحه خاصي را از خود متصاعد مي كند .

جالب توجه است كه شركت مالك انحصاري اين دارو در حال كار بر روي توليد نسخه زنانه اين دارو نيز هست تا مردان نيز بتوانند تا از داروهايي مشابه استفاده كنند.

هیچ نظری موجود نیست: