۹.۱۵.۱۳۸۹

تاریخچه تبلیغ اقناع در جهان غرب

یكی از روشهای معمول و قابل اعتنا در صنعت تبلیغ ، روش اقناع میباشد . در مورد قدمت و دیرینگی آن در جهان غرب گفتنی است كه ریشه آن را میتواند در تاریخ زندگی اجتماعی مردم یونان و روم باستان مشاهده كرد . در دولت شهرهای یونان ، همه شهروندان برابر محسوب میشدند و از همه انتظار می رفت كه بتوانند در مسائل مختلف اجتماع خود اظهار نظر كنند . به عنوان نمونه در نظام قضایی یونان ، اقامه دعوی از طریق وكیل یا نماینده ای كه در استخدام فرد باشد مجاز نبود ، بلكه شهروندان ملزم بودند كه دعوی خود را شخصا" در دادگاه ها یا بطور دقیق در حضور نزدیك به ۲۰۱ همسایه خود مطرح كنند .علاوه براین از شهروندان یونانی انتظار می رفت كه در نشست های سیاسی درباره مسائل روز اظهار نظر نمایند . این وظیفه هم به نمایندگان برگزیده واگذار شده بود به همین لحاظ ، هر شهروند حتی شهروند عادی یونانی به یادگیری نحوه مباحثه و استدلال علاقه مند بود ، زیرا در غیر اینصورت ممكن بود كه سبب عدم تسلط به این فن ، در اثر اقامه دعوایی جزئی از دارایی خود را از دست میداد یا با خطر تبعید و نفی بلد از جامعه خویش رو به رو می شد .
برای یادگیری فن اقناع ، هر شهروند یونانی میتوانست با استخدام یك سوفسطائی راهنمایی های لازم را پیرامون نحوه مباحثه را فلاسفه طرفدار نظام های آریستوكراسی و الیگارشی بوجود آورده اند ، باید از نقش تاریخی آنان در پرورش انسان های حق جو و ایجاد بستر مناسب برای تحقق جامعه دموكراتیك دفاع كرد . سوفسطائیان گروهی از معلمان سیار بودند كه اولین سخنرانی ها را درباره اقناع كردن ایراد كردند و اولین كتب را دز این مورد به رشته تحریر در آوردند مانند كتابهایی كه امروزه تحت عنوان : چگونه مطالعه كنیم ؟ از...چه می دانیم ؟ وجود دارند . این كتب راهنما كه امروزه اغلب به بوته فراموشی سپرده شده است بشرح شیوه هایی معمول كه در ارائه ادله كلی وتكنیك هایی كه میتوان برای اهداف متنوع اقناعی به كاربرد می پرداختند .
سوفسطائیان اعتقاد داشتند بهترین نحوه عمل ضروری است بوسیله مجادله و مباحثه بسیاری از جوانب موضوع را میتوان آشكار ساخت وفواید زیان های یك عمل را با وضوح بیشتری مشاهده كرد . نظام سیاسی وقضایی روم سخنرانی سیاسی را تشویق میكرد اما برخلاف یونانی ها ، رومیان اقناع كنندگان حرفه ای روم به نام سیسرون بیان شده است . ( داستان غاردموستنس در یونان باستان اشاره به اهمیت فن تبلیغ در آن جامعه دارد . ) سیسرون كه بخاطر دفاع موفق از برخی از اشرار و جانیان روم در دادگاه ها شهرت یافته بود سه دستورالعمل را برای اقناع ضروری می دانست :
۱) مجذوب كردن ( جا انداختن اعتبار مبلغ )
۲) آموختن ( عرضه پیام با استدلال درست )
۳) منقلب كردن ( مخاطبان را از احساس انباشتن ) چارلز لیندبلام یكی ازچهره های برجسته علوم سیاسی آمریكا ، حل رابطه میان فرمانروایان و مردم را از سه راه ممكن می داند : اجبار ، مبادله و اقناع . به دیدگاه وی در آستانه قرن بیست و یكم دو روش ، اولی یعنی حاكمیت بلامنازع حكومتها درعرصه سیاست واقتصاد به تدریج رنگ باخته و می بازد و در همین راستا، گسترش روز افزون انواع رسانه های همگانی و حضور فراگیر آنها در عرصه های گوناگون زندگی ، روش اقناع را به بهترین و موثرترین ابزار برای حل مناسبات میان حاكمان ، مردم و نیز میان آحاد مردم تبدیل كرده است .
استفاده ازروش اقناع در صنعت تبلیغات امروزه به گونه ای است كه آمریكا با ۶% جمعیت كل جهان ، ۷۵% تبلیغات دنیا را به خود اختصاص داده است . استخدام هشت هزار كارمند می پردازد تا تبلیغاتی را به سود ایالات متحده تهیه كنند . حاصل كار هر سال بیش از ۹۰ فیلم ، ۱۲ مجله به ۲۲ زبان ، ۸۰۰ ساعت برنام های صدای آمریكا به ۳۷ زبان برای حدود ۷۵ میلیون شنونده است كه همه این تلاشها بشرح محاسن و جذابیت های زندگی به شیوه آمریكائیها می پردازند .

هیچ نظری موجود نیست: